NIK - program likwidacji azbestu oceniony negatywnie


NIK - program likwidacji azbestu oceniony negatywnie: artykuł nr 4550

2007-05-10 10:37:53 Ekologia

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła realizację programu likwidacji azbestu na terytorium Polski w latach 2003 - 2005. Izba ustaliła, że nie doprowadzono do zweryfikowania szacunkowych danych dotyczących ilości oraz miejsc występowania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Fragmentaryczna inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest uniemożliwiła określenie ich rzeczywistej ilości oraz rozmieszczenia terytorialnego. Uniemożliwiła też zaplanowanie działań, które doprowadziłyby do usunięcie bądź tymczasowego zabezpieczenia tych wyrobów.

Z tego samego powodu nie zostało również przeprowadzone bieżące monitorowanie stanu technicznego obiektów budowlanych zawierających te substancje.

Źródło: IAR

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii