W Przemyślu ocaleją gniazda żołny


W Przemyślu ocaleją gniazda żołny: artykuł nr 4597

2007-05-22 13:54:36 Zoologia

W Przemyślu zostaną zachowane, znajdujące się na placu budowy dużego centrum handlowego, wygrzebane w skarpie gniazda żołny, najbardziej kolorowego ptaka w Polsce, objętego ścisłą ochroną gatunkową. Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ochrony środowiska, budowa będzie musiała być prowadzona w odległości co najmniej 50 metrów od gniazdowania żołny. Ponadto skarpa zostanie ogrodzona i oznaczona specjalnymi tablicami. Takie rozwiązanie satysfakcjonuje ornitologów, którzy wcześniej interweniowali, by zachować skarpę i ochronić żołny.

Żołna to w Polsce niezwykle już rzadki ptak. Zamieszkuje on głównie południową Europę oraz południową Azję. Lokalnie występuje też w Afryce i na tym kontynencie zimuje, na południe od Sahary. U nas ten wędrowny ptak najliczniej reprezentowany jest w południowo-wschodniej części kraju, szczególnie w okolicach Przemyśla.

Źródło: TVP/PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii