Graffiti dla Wisły


Graffiti dla Wisły: artykuł nr 460

2005-03-23 16:09:17 Ciekawostki

Klub Gaja z Bielska Białej zaprasza do włączenia się do tworzenia graffiti zaangażowanego społecznie. Graffiti powstanie 2 lipca w Warszawie w ramach XIII Międzynarodowego Festiwalu Sztuka Ulicy, a jego hasłem ma być „Teraz Wisła”. Przesłanie graffiti określają wytyczne:
- ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych doliny Wisły. Wisła - królowa polskich rzek, to ostatnia duża rzeka Europy zbliżona do naturalnej. Ostoja cennych gatunków zwierząt, ptaków i roślin. Od źródeł do ujœcia stanowi zróżnicowany biologicznie korytarz ekologiczny.

- ochrona wartości kulturowych w dolinie Wisły. Dolina Wisły to kolebka kultury polskiej. Na jej brzegach powstawały najważniejsze polskie miasta.

- prezentacja zagrożeń związanych z budową zapór, pracami regulacyjnymi i zanieczyszczeniem.

Wszyscy zainteresowani włączeniem się do akcji mogą wysyłać swoje projekty (technika dowolna) z określeniem wymiarów oraz ilości potrzebnych farb i kolorów.

Zobacz w Internecie: http://www.klubgaja.pl/teraz_wisla

Źródło: Klub Gaja / Zielona Brama

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek