Szanse i zagrożenia dla rozwoju branż przemysłu rolno-spożywczego opartych o...


Szanse i zagrożenia dla rozwoju branż przemysłu rolno-spożywczego opartych o...: artykuł nr 4623

2007-05-29 01:46:56 Biotechnologia

Szanse i zagrożenia dla rozwoju branż przemysłu rolno-spożywczego opartych o zboża i rzepak w perspektywie lat 2007 - 2013
W dniu 11 maja 2007 roku Rada Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy udziale Izby Zbożowo-Paszowej zorganizowała w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi konferencję poświęconą rozwojowi branż przemysłu rolno-spożywczego opartych o zboża i rzepak.

Konferencję otworzył i poprowadził Pan Stanisław Zięba -Przewodniczący Rady. W konferencji uczestniczył również Wice Premier i Minister Rolnictwa - Andrzej Lepper; Radca Ministra, Koordynator Wydziału ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczpospolitej Polskiej przy Komisji Europejskiej w Brukseli – Andrzej Babuchowski; Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ) – Waldemar Starosta oraz posłowie, przedstawiciele inspekcji, ARR, ARMIR, związków branżowych, członkowie IZP - producenci zbóż i pasz.

Pierwszą kwestią podniesioną na konferencji był zapowiedziany zakaz importu do Polski komponentów i pasz zawierających GMO oraz zakaz upraw roślin GM. Pan Bogdan Judziński – Prezydent IZP stwierdził, że Izba będzie intensywnie zabiegać o nowelizację ustawy paszowej i zwrócił się z prośbą do Wicepremiera Andrzeja Leppera o poparcie tych działań. Prezes Polskiego Związku Producentów Pasz – Pan Józef Śliwa przywołał wyniki ostatniego badania opinii rolników nt agrobiotechnologii i uprawy roślin GM wykonane przez firmę Martin & Jacob, że 67% rolników gotowych jest wysiać na swoim polu odmianę kukurydzy GM odporną na omacnicę prosowiankę. W trakcie konferencji minister rolnictwa Pan Andrzej Lepper zadeklarował, że podejmie kwestie GMO w rozmowach z premierem Kaczyńskim. Powyższa decyzja spotkała się z ogromnym poparciem ze strony producentów zbóż i pasz oraz innych organizacji rolniczych.

Na podstawie specjalnie przygotowanego na konferencję raportu Pt.: „Bilansowe i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora zbożowego i rzepakowego w Polsce”, zaprezentowanego przez prof. Urbana z IERiGŻ, zostało udowodnione, że w Polsce mamy do czynienia z niedoborem krajowych zbóż i rzepaku, który pogłębi się w związku z rosnącym zapotrzebowaniem tych surowców do produkcji biopaliw oraz przyszłym zakazem importu śruty sojowej genetycznie zmodyfikowanej, która jest jedynym źródłem białka do produkcji pasz. Do chwili obecnej Rząd Polski nie zaproponował rozwiązania zaistniałej sytuacji. Jedynym rozsądnym i ekonomicznie uzasadnionym wyjściem z tej sytuacji jest dopuszczenie upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych oraz zniesienie zakazu wprowadzania do obrotu produktów GM, w tym śruty sojowej.

Szczegółowe informacje :
Rada Gospodarki Żywnościowej
rgz@minrol.gov.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii