Nasza Czysta Warszawa


Nasza Czysta Warszawa: artykuł nr 4658

2007-06-06 17:09:21 Ekologia

Gospodarze i dozorcy domów oraz zarządcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych i właściciele nieruchomości – szansa dla Was. Właśnie rozpoczyna się trzecia edycja konkursu Nasza Czysta Warszawa. Wystarczy wypełnić zgłoszenie, zapewnić właściwy standard utrzymania czystości i porządku na terenie posesji (ale przecież robicie to każdego dnia) i czekać na nagrody. A te są niebagatelne! Zwycięzca może liczyć nawet na 5 tysięcy złotych nagrody. Łączna wartość nagród wyniesie około 50 tysięcy złotych.

Przez 6 miesięcy, począwszy od lipca 2007r. zgłoszone posesje będą kontrolowane pod względem kryteriów określonych w regulaminie konkursu. Wielki finał nastąpi w styczniu 2008r., kiedy to najlepsi będą walczyć o zwycięstwo. Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeniowe są do odbioru w siedzibie Zarządu Oczyszczania Miasta i we wszystkich Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy. Tam też znajdą się urny, do których należy wrzucać wypełnione karty zgłoszeniowe. Na zgłoszenia czekamy od 1 czerwca do 15 lipca bieżącego roku.

Idea konkursu opiera się na przekonaniu, że utrzymanie czystości i porządku zależy od wszystkich warszawiaków. Jego celem jest propagowanie czystości i estetyki na terenach osiedli i posesji, promowanie działań mających na celu podniesienie poziomu czystości na terenie całego miasta. Zależy nam na zaktywizowaniu wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców oraz dozorców i gospodarzy domów w zakresie dbania o czystość oraz selektywną zbiórkę odpadów poprzez nagradzanie za estetykę i porządek na terenie nieruchomości. Zgłoszone posesje będą kontrolowane przez Patrole Czystość pod kątem utrzymania czystości, zapewnienia mieszkańcom infrastruktury pozwalającej zachować porządek /pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, kosze na śmieci/, zagospodarowania zieleni. Dużą wagę będzie stanowiła też dbałość o zachowanie czystości w trudnych warunkach jesiennych i zimowych.

Organizatorem konkursu jest Zarząd Oczyszczania Miasta wspólnie z Biurem Ochrony środowiska Urzędu m.st. Warszawy. Nagrody fundują: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Metro Warszawskie Sp. z o.o. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych Sp. z o.o. w Warszawie.

Konkurs Nasza Czysta Warszawa jest elementem realizowanego przez Zarząd Oczyszczania Miasta ekologicznego programu informacyjno-edukacyjnego "Warszawa Stolicą Czystości". To trzecia edycja konkursu. W pierwszej edycji zgłosiło się w sumie 700 wspólnot
i spółdzielni mieszkaniowych oraz 834 gospodarzy i dozorców. Bilans drugiej edycji to 663 skontrolowane nieruchomości. W pierwszej edycji zwyciężył Ursynów, druga edycja natomiast to sukces Ochoty i Żoliborza. Która dzielnica okaże się najlepsza tym razem? Dowiemy się w styczniu przyszłego roku. Wszystkim życzymy powodzenia!

Agnieszka Kłąb

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii