Program XII Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych


Program XII Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych: artykuł nr 4679

2007-06-14 21:06:15 Ciekawostki

XII Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego odbywa się w dniach 13-16 czerwca 2007 r., pod tradycyjnym hasłem konkursu filmowego: "Promocja przyrody i krajobrazu Europy". Tradycyjnie wielonurtowy charakter Festiwalu obejmuje poza pokazami filmów przyrodniczych różnorodne wydarzenia: warsztaty edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży, wystawy, koncerty podczas wernisaży i spotkań.

Program XII Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych
im. Włodzimierza Puchalskiego
13-16 CZERWCA 2007r.13.06.2007 środa
10.00 – 14.00 Warsztaty edukacji ekologicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 im. Wł. Puchalskiego - Łódź, ul. Minerska 1/3 www.lo45.szkoly.pl
10.00 - międzynarodowa wideokonferencja "Rekultywacja terenów zdegradowanych przez przemysł" - Politechnika Łódzka
10.00 – artystyczne warsztaty ekologiczne - ZSO nr 7 im Wł. Puchalskiego
12.00 - konkurs multimedialny: "Matematyka w przyrodzie" - ZSO nr 7 im. Wł. Puchalskiego
12.00 - 14.30 I Pokaz konkursowy – kino - Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18 www.lodz.ldk.pl
14.30 - Projekcje konkursu młodzieżowego filmu przyrodniczego pt. "Przyrodnicze walory regionu" - kino - Muzeum Kinematografii pl. Zwycięstwa 1 www.kinomuzeum.pl
13.00 - Pokaz specjalny "Z archiwum WFOiPE - Laureaci MFFP" kino Charlie, sala kameralna – Łódź, ul. Piotrkowska 203/205 www.charlie.pl
16.30 - Otwarcie wystawy prac młodych twórców z Bełchatowa pt. „Kaniony” – hol kina ŁDK – wystawa czynna do 30 czerwca 2007r.
16.30 - Wernisaż wystawy fotograficznej Pawła Wojtyczki: "Z Łódzkiej Palmiarni - rośliny mięsożerne i storczyki" - kawiarnia ŁDK
Wystawa czynna do 30 czerwca 2007r.

17.00 - Uroczyste Otwarcie Festiwalu – sala kina ŁDK
18.00 - Wernisaż wystawy malarstwa Kariny Sławińskiej „Tajemnice łąki” - Galeria Stara ŁDK (III piętro) Wystawa czynna w dniach 14-16 czerwca br.
19.00 - Wernisaż wystawy fotograficznej Adama Adamskiego: "Wodne Miraże.com" - Galeria Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi, ul. Piłsudskiego 61 www.ogr-botaniczny.strefa.pl
Wystawa czynna do 30 sierpnia br.

14.06.2007 czwartek – Dzień Żyrardowa

10.00 – 11.30 II Pokaz konkursowy - kino ŁDK, Łódź
10.00 - Zajęcia warsztatowe na terenie ZSO nr 7 w Łodzi:
10.00 - konkurs multimedialny: "Motoryzacja a ekologia"
11.00 - warsztaty plastyczne na temat twórczości Karola Marczaka i artystyczne warsztaty ekologiczne
12.00 - konkurs literacki na temat twórczości Włodzimierza Puchalskiego "Wśród trzcin i słów"
12.00 - warsztaty biologiczne: „Patchwork – motywy przyrodnicze” i konkurs fotograficzny "Ku przestrodze"
13.00 - warsztaty ekologiczne w: Łódzkim Ogrodzie Botanicznym, Miejskim Ogrodzie Zoologicznym, Poleskim Ośrodku Sztuki www.pos.lodz.pl i Muzeum Kinematografii, wycieczka edukacyjna do Żyrardowa
11.00 - Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Karola Marczaka - Miejski Dom Kultury – Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 3 www.mdk.zyrardow.pl
11.30 - Przegląd filmów Karola Marczaka – kino „Len” – Żyrardów, pl. Jana Pawała II nr 3
11.30 - Zwiedzanie Żyrardowa z przewodnikiem - spacer po mieście
12.00 - Wernisaż wystawy „Karol Marczak (1902 – 1977) – twórca polskiego filmu oświatowego” - Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, ul. K. Dittricha 1 wystawa czynna do 15 sierpnia br.
12.00 - 13.35 III Pokaz konkursowy- kino ŁDK, Łódź
14.00 - Pokaz specjalny "Retrospektywa XI MFFP - 2005" – kino "Charlie" Łódź
14.00 - Przegląd filmów Karola Marczaka - kino „Len” – Żyrardów, pl. Jana Pawła II nr 3
14.00 - 15.45 IV Pokaz konkursowy – kino ŁDK, Łódź
16.00 - 18.00 V Pokaz konkursowy – kino ŁDK, Łódź
19.00 - Wernisaż wystawy Adama Adamskiego ”WodneMiraże.pl” – Galeria Zarzewska - Dom Kultury Zarzewie - Łódź, ul. Wandurskiego 4 Wystawa czynna do 30 sierpnia br.

15.06.2007 piątek - Dzień Bełchatowa

10.00 – 11.30 VI Pokaz konkursowy - kino ŁDK, Łódź

Międzynarodowa Sesja Naukowa:
9.30 - zwiedzanie BOT Kopalni Węgla Brunatnego S.A. i wyjazd na górę Kamieńsk
15.00 - obrady w Sali Herbowej Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Bełchatowie:
9.30 - wycieczka edukacyjna po terenie BOT Elektrowni Bełchatów S.A.
11.00 - wycieczka edukacyjna na terenie BOT Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów S.A.
14.30 - zajęcia warsztatowe na terenie Gimnazjum nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego - Bełchatów, ul. Edwardów 5 Miasto Bełchatów:
9.30 - Projekcje filmów festiwalowych - kino "Kultura" - Bełchatów, pl. Narutowicza 1a
11.00 - Projekcje filmów festiwalowych - kino "Kultura" - Bełchatów, pl. Narutowicza 1a
14.30 - Wernisaż wystawy Towarzystwa Miłośników Filmu i Fotografii w Bełchatowie pt. ”Przyroda i bełchatowskie giganty” – Muzeum Regionalne w Bełchatowie – Dwór Olszewskich z XVIII wieku, ul. Helwiga 11 Wystawa czynna do 30 czerwca br.
12.00 - 14.00 VII Pokaz konkursowy - kino ŁDK, Łódź
14.00 - Pokazy specjalne "Jerzy Bezkowski i Roman Dębski zapraszają..." kino "Charlie" – sala kameralna
15.00 - 16.30 VIII Pokaz konkursowy- kino ŁDK, Łódź

16.06.2007 sobota

10.00 - Pokaz pielęgnacji i sadzenia drzew - Aleja Lipowa Ogrodu Botanicznego w Łodzi - organizator: Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew, ul. Krzemieniecka 36/38
12.30 - Pokaz specjalny "Filmy Karola Marczaka"- kino "Charlie", sala kameralna
14.00 - Pokaz specjalny "Wspomnienie twórczości Simony Kossak" – kino "Charlie"
17.00 - Uroczystość zamknięcia Festiwalu - kino ŁDK
19.00 - Wernisaż wystawy Okręgu Łódzkiego Związku Polskich Fotografów Przyrody pt. "Ulotne kadry natury" - Muzeum Kinematografii – Łódź, pl. Zwycięstwa 1 Wystawa czynna do 21 czerwca br.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek