GREENPEACE: Wezwanie z komina


GREENPEACE: Wezwanie z komina: artykuł nr 4725

2007-07-03 22:22:40 Ekologia

Aktywiści Greenpeace wspięli się dziś przed godziną 6 rano na jeden z kominów elektrowni Bełchatów. Po założeniu stanowisk alpinistycznych na szczycie, zamierzają opuścić się na linach i namalować na kominie hasło Stop CO2. Ekolodzy protestują w ten sposób przeciwko realizowanej przez rząd Polityce energetycznej[1], faworyzującej węgiel jako główne źródło energii, i domagają się jej zmiany.

Greenpeace od dawna alarmuje, że obecna polityka energetyczna Polski jest anachroniczna w stosunku do europejskich trendów. Ignorując oczywisty związek pomiędzy spalaniem paliw kopalnych a zjawiskiem globalnego ocieplenia, polski sektor energetyczny przyczynia się znacząco do zmian klimatycznych.

Według Greenpeace, BOT Bełchatów to hańbiący symbol całej polityki energetycznej kraju. Zamiast inwestować w zmniejszenie energochłonności polskiej gospodarki, decentralizację produkcji energii i odnawialne źródła, 'Polityka energetyczna' państwa przewiduje utrzymanie dominacji węgla i dalszy wzrost zużycia energii. To z kolei oznacza coraz wyższe emisje gazów cieplarnianych.

Rząd przystępuje obecnie do aktualizacji 'Polityki energetycznej' i w ciągu najbliższych miesięcy podejmie kluczowe decyzje w tej kwestii. 15 czerwca Greenpeace przedstawił Ministerstwu Gospodarki swoje żądania wobec tego dokumentu domagając się, aby zostały one wzięte pod uwagę. Greenpeace chce także, aby odbyły się konsultacje społeczne i szeroka debata publiczna na temat tego strategicznego dokumentu.

'Jesteśmy dziś w Bełchatowie, ponieważ chcemy uświadomić decydentom i opinii publicznej, że ocieplenie klimatu nie bierze się znikąd, ale właśnie z takich miejsc, jak tutejsza elektrownia. Bełchatów jest największym w Polsce producentem dwutlenku węgla – rocznie wytwarza go tyle, ile Estonia i Słowenia razem wzięte. Zamiast zmniejszać emisje, BOT będzie je w najbliższym czasie zwiększał. To przedsiębiorstwo, jako część PGE [2], należy do Skarbu Państwa i dlatego w jeszcze większym stopniu niż w przypadku innych firm kierunek jego rozwoju zależy od polityki państwa' - powiedziała Magdalena Zowsik, Koordynatorka kampanii klimatyczno-energetycznej Greenpeace.

Elektrownia Bełchatów jest największym producentem energii elektrycznej w kraju i zarazem najbardziej w Polsce przyczynia się do ocieplania klimatu. Do produkcji energii używa 'najbrudniejszego' rodzaju paliwa kopalnego - węgla brunatnego. Wydobywa się go w największej w Europie kopalni odkrywkowej, której powierzchnia zajmuje obszar równy 3300 boisk piłkarskich (2,5 tysiąca hektarów). Choć ostatnie raporty Międzynarodowego Panelu ds. Zmian Klimatu i Sterna oraz decyzje Unii Europejskiej wzywają do natychmiastowego zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, BOT buduje kolejny oparty na węglu brunatnym blok o mocy 833 MW. Po jego uruchomieniu emisje CO2w Bełchatowie wzrosną o 3 mln ton rocznie. W latach 2009-2015, od których zależy czy uda się nam powstrzymać ocieplenie klimatu, będą one aż o 12 mln ton większe niż obecnie.

Greenpeace podkreśla, że podczas prac nad aktualizacją 'Polityki energetycznej' priorytetem rządu musi być zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych.

'Jeśli rząd nie zmieni sposobu myślenia o energii i klimacie, wszyscy doświadczymy takich kataklizmów jak powodzie, susze, huragany, zalanie wybrzeża czy spadek produkcji rolnej. Kominy były symbolem postępu w XIX wieku. W XXI wieku prawdziwym symbolem postępu są wiatraki i baterie słoneczne. Polska ma wystarczające zasoby odnawialnych źródeł energii, aby pokryć blisko połowę naszego zapotrzebowania. Jak długo będziemy czekać na wykorzystanie ich potencjału?' – pytała Zowsik.

Dzisiejsze plany zdecydują o tym, czy Polska za 10 lat nadal będzie w niechlubnej czołówce krajów emitujących tych gazów najwięcej czy też, idąc w ślady Europy (np. Niemców), postawi na źródła odnawialne, efektywność i dobrze pojęte bezpieczeństwo energetyczne. Jako kraj rozwinięty, Polska musi, wraz z Europą, dać przykład krajom rozwijającym się po to, by do 2015 wspólnie zahamować wzrost emisji gazów cieplarnianych i nie dopuścić do katastrofy klimatycznej na całym świecie.


Przypisy

[1] 'Polityka energetyczna do roku 2025' jest strategicznym dokumentem, nadającym kierunek rozwoju dla sektora. Obecnie obowiązująca została przyjęta w styczniu 2005 r. Nie została poddana konsultacjom społecznym i nie wykonano dla niej oceny oddziaływania na środowisko. Obecnie rząd planuje jej aktualizację. Wiąże się to między innymi z decyzjami Rady Europejskiej, która na marcowym szczycie zobowiązała się, że do 2020 roku Unia zredukuje emisję dwutlenku węgla o 20%, jedna piąta zużywanej przez nią energii pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych i zużycie energii zmniejszy się o 20%. Ministerstwo Gospodarki przewiduje, że we wrześniu projekt polityki energetycznej zostanie przedstawiony do konsultacji społecznych.
[2] PGE – Polska Grupa Energetyczna

Więcej informacji - Dokument "Polityka energetyczna z zmiany klimatu do pobrania tutaj:
www.greenpeace.org/poland/press-centre/copy-of-dokumenty-i-raporty/polityka-energetyczna-a-zmiany


Więcej informacji:

Magdalena Zowsik – Koordynatorka Kampanii Klimatyczno-energetycznej Greenpeace; tel: 513 172 537; mail: magdalena.zowsik@greenpeace.pl
Ewa Jakubowska – Rzeczniczka Prasowa; tel: 513 172 538; mail: ewa.jakubowska@greenpeace.pl
Zdjęcie: Greenpeace/Konrad Konstantynowicz

 

______________________
Zarzuty dla aktywistów Greenpeace

Zarzuty „naruszenia miru domowego” przedstawiła policja sześciu działaczom Greenpeace, którzy weszli na teren Elektrowni Bełchatów w Łódzkiem i zostali zatrzymani przez ochronę obiektu. Grozi im za to kara roku pozbawienia wolności. 10 innym działaczom tej organizacji, którzy weszli na chłodnię kominową, namalowali na niej kilkumetrowy napis "Stop CO2" i zawiesili baner Greenpeace, po zejściu z komina prawdopodobnie zostanie dodatkowo przedstawiony zarzut zniszczenia mienia. Elektrownia oceniła straty w wyniku akcji ekologów na co najmniej 100 tys. zł. Może im grozić za to kara nawet do 5 lat więzienia.

Źródło: RMF FM

 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii