Polscy drogowcy chcą pozbyć się zadrzewień, a w Anglii...


Polscy drogowcy chcą pozbyć się zadrzewień, a w Anglii...: artykuł nr 474

2005-03-27 01:29:28 Leśnictwo

22 marca br. posadzono 50-milionowe drzewo przydrożne licząc od 1958 r. Drzewo zostało uroczyście zasadzone przez Ministra Transportu podczas otwarcia kolejnego odcinka autostrady A21 w Lamberhurst. Zadrzewienia przy drogach zarządzanych w Anglii przez Agencję ds. Autostrad zajmują już 15 tysięcy hektarów (!). W dodatku drogowcy tamtejsi od 2003 roku realizują program ochrony bioróżnorodności. W nasadzeniach stosowane są gatunki zagrożone takie jak topola czarna Populus nigra.

W ciągu dwóch lat drogowcy stworzyli na swoich terenach 15 obszarów podmokłych, 100 kilometrów żywopłotów, w czterech miejscach utrzymują dzięki koszeniu kwietne murawy. Dzięki terenom zielonym sieć dróg wpisywana jest w sposób bezkonfliktowy w krajobraz i środowisko przyrodnicze.

>> Highways Agency plants 50 millionth tree (Highways Agency). >> www.lonicera.hg.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa