Wakacyjne kampanie edukacji recyklingowej


Wakacyjne kampanie edukacji recyklingowej: artykuł nr 4745

2007-07-14 13:19:00 Ekologia

Podczas wakacji Fundacja RECAL organizuje Wakacyjne kampanie edukacji recyklingowej. W bieżącym roku kampanie realizowane są w pięciu regionach atrakcyjnych turystycznie. Należą do nich: wybrzeże Bałtyku (Kampania „Czyste Plaże”); Beskidy (Kampania „Czyste Góry”), Mazury (Kampania „Czyste Mazury”); Bieszczady (Kampania „Czyste Bieszczady”) oraz Sudety (Kampania „Czyste Sudety”). Okres lata jest doskonałym momentem intensyfikacji działań edukacyjnych skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do dorosłych.

Puszka po napojach, będąca bardzo popularnym opakowaniem do napojów – zwłaszcza w okresie lata – stanowi istotny element prowadzonych działań edukacyjnych.
Wakacyjne kampanie edukacji recyklingowej są współfinansowane w 53,25% ze środków Unii Europejskiej oraz w 31,32% ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Najważniejsze cele kampanii:
- Edukacja recyklingowa na kilku płaszczyznach, a w szczególności wyrabianie nawyku segregacji odpadów.
- Promocja zbiórki selektywnej, odzysku i recyklingu puszek aluminiowych i innych surowców wtórnych.
- Poprawa czystości plaż wybrzeża Bałtyku.
- Odciążenie składowisk odpadów gmin nadmorskich poprzez intensyfikację zbiórki i segregacji surowców wtórnych.
- Promocja gmin, dbających o środowisko i swój wizerunek ekologiczny.

Kampanie wakacyjne są skierowana do:
- dzieci i młodzieży (w tym kolonie letnie i obozy),
- turystów,
- lokalnej społeczności,
- punktów skupu surowców wtórnych,
- samorządów lokalnych,
- organizacji pozarządowych,
- mediów.

Docelową grupą, do której skierowana jest oferta warsztatów są dzieci i młodzież w wieku od 8 do 17 lat, przebywająca na wakacjach w zorganizowanych grupach i korzystająca z kempingów oraz pól namiotowych (np. kolonie i obozy letnie). Grupa ta jest szczególnie ważnym adresatem Kampanii, ponieważ nawyk segregacji odpadów należy wyrabiać już od dzieciństwa. Udział dzieci w kampaniach pozwala ponadto ten nawyk utrwalać, gdyż uzupełnieniem zajęć warsztatowych będzie zbiórka pustych puszek po napojach na plażach, w parkach, itp.

Podstawową formą edukacji dzieci i młodzieży będą warsztaty edukacyjne prowadzone na koloniach i obozach. Dla zorganizowanych grup Fundacja RECAL ma przygotowaną specjalną ofertę łączącą edukację z zabawą. Aktywny udział w warsztatach i proponowanych konkursach umożliwi uczestnikom zdobycie atrakcyjnych nagród, przy okazji zapoznając ich z podstawami selektywnej zbiórki odpadów. W bieżącym roku planujemy przeprowadzić co najmniej 400 warsztatów dla kolonistów. Przewidywana liczba uczestników to około 20 tys. dzieci i młodzieży. Podczas poprzednich edycji wszystkich kampanii przeprowadziliśmy 888 warsztatów edukacyjnych dla prawie 44 tysięcy dzieci i młodzieży.

Edukacja osób dorosłych odbywać się będzie poprzez możliwie największą dostępność informacji. Dlatego ważne jest zaangażowaniu mediów w popularyzację idei kampanii. Fundacja RECAL będzie przekazywać mediom aktualne informacje z przebiegu kampanii oraz na temat korzyści płynących z odzysku i recyklingu surowców wtórnych na przykładzie aluminiowych puszek po napojach.

Dla zwiększenia zasięgu informacyjnego Fundacja RECAL przygotowała do rozpowszechnienia materiały informacyjno-promocyjne w postaci plakatów i kartek pocztowych promujących kampanie i partnerów. Kartki pocztowe dodatkowo zawierają dokładne adresy punktów skupu surowców wtórnych leżących na terenie prowadzonych działań. W trakcie kampanii plakaty i kartki pocztowe trafią na kempingi, do sklepów i barów, na słupy ogłoszeniowe oraz do innych możliwych miejsc we wszystkich gminach uczestniczących w kampanii. Ponadto we współpracujących punktach skupu dostępne będą bezpłatne worki do zbiórki puszek po napojach.
Na potrzeby kampanii wakacyjnych w 2007 roku przygotowaliśmy 9.000 plakatów i 45.000 kartek pocztowych oraz 40.000 worków na puszki (małych i dużych), 60.000 magnesów, 3.000 koszulek oraz 10.000 smyczy na klucze.

Wszystkim uczestnikom kampanii Fundacja RECAL będzie proponowała kontynuację edukacji ekologicznej w czasie nowego roku szkolnego. Fundacja zapewni materiały edukacyjne, pojemniki i worki do zbiórki puszek, plakaty i magnesy.

Zebrany podczas kampanii surowiec trafi do punktów skupu, a następnie do ponownego przetworzenia. W ten sposób zostanie oszczędzone miejsce na składowiskach odpadów, a tym samym oszczędzone będą pieniądze przeznaczane na budowę i eksploatację tychże składowisk. Jedna tona puszek po napojach zawrócona z drogi na składowisko odpadów to oszczędność 100-150 zł kosztów składowania.

Artur Łobocki
Fundacja RECAL
Tel. 0605 591 865
e-mail artur.lobocki@recal.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii