Zidentyfikowano nowy gen związany z pamięcią


Zidentyfikowano nowy gen związany z pamięcią: artykuł nr 4810

2006-07-10 00:00:00 Medycyna

Nowy gen, który odgrywa ważną rolę w zapamiętywaniu, zidentyfikowali naukowcy ze Szwajcarii i USA. Informacja, którą zamieszcza tygodnik "Science", może w pomóc w opracowaniu leków poprawiających pamięć. Najnowsze badania przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Zurichu we współpracy z badaczami z Translational Genomics Research Institute (TGen) i kilku innych amerykańskich ośrodków naukowych.

Próbki DNA do analizy pobrano od 1 tys. młodych i starszych osób (od 20 do 81 lat) sprawnych umysłowo. Wśród badanych znaleźli się zarówno mieszkańcy Szwajcarii, jak i USA. Ich zdolności pamięciowe sprawdzano za pomocą standardowych testów. W poszukiwaniu różnic genetycznych między osobami o dobrych i słabszych zdolnościach pamięciowych naukowcy przeszukiwali cały genom wykorzystując przy tym 500 tys. znaczników genetycznych.

Badania wykazały, że różnice w zdolnościach pamięciowych są w dużym stopniu związane z posiadanymi wariantami genu KIBRA, który koduje białko odpowiedzialne za prawidłową czynność połączeń między neuronami, tzw. synaps. Okazało się ponadto, że KIBRA jest aktywny w strukturach mózgu kluczowych w zapamiętywaniu - np. w hipokampie.

Źródło: PAP

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny