Co gastronomicy z Władysławowa i Helu robią z tłuszczem po smażeniu fląder?


Co gastronomicy z Władysławowa i Helu robią z tłuszczem po smażeniu fląder?: artykuł nr 4848

2007-07-25 23:12:38 Ekologia

Oczyszczalnia ścieków w Swarzewie jest mniej uciążliwa dla nosów mieszkańców i turystów, niż jeszcze kilka lat temu. Poprawiła się również w stosunku do lat ubiegłych skuteczność zbierania olejów po smażeniu fląder, halibutów i frytek. Kiedyś gastronomikom nagminnie zdarzało się wylewać olej do kanalizacji ściekowej, a nawet do kanalizacji burzowej, która bezpośrednio uchodzi do morza.

Na Helu w tej materii sytuacja się pogorszyła, a nie poprawiła. To tylko niektóre wnioski z badań, które przeprowadzili studenci w ramach Letniego Obozu Naukowego Koła Chemików „Zatoka Pucka 2007”, który w dniach 9-27 lipca odbył się we Władysławowie. Wstępne wyniki badań zaprezentowane zostaną podczas seminarium – 26 lipca o godz. 15.00 we Władysławowie.

Dotychczasowa efektywna współpraca Wydziału Chemicznego PG z miastem i gminą Władysławowo, była zachętą do zorganizowania obozu w tym miejscu już po raz piąty. Siedzibą obozu jest Błękitna Szkoła mieszcząca się w budynku dyrekcji Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Większość uczestników – 28 osób – stanowili studenci i doktoranci Wydziału Chemicznego, ale byli też reprezentanci Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, Wydziału Biologii, Geografii i Nauk o Morzu Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, a także dwóch uczniów III klasy V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.
– Obozy stanowią wyśmienitą możliwość sprawdzenia teorii w praktyce – mówi prof. Jan Hupka, opiekun naukowy NKCh. – Studenci zdobywają doświadczenie oraz uczą się pracować zarówno samodzielnie, jak i w grupie.
Badania prowadzone podczas tegorocznego obozu objęły zagadnienia związane z energią odnawialną, w tym wykorzystania zużytych olejów roślinnych, możliwości recyklingu materiałowego, surowcowego i energetycznego wybranych frakcji odpadów komunalnych, pozyskiwanie biomasy, zapewnienie odpowiedniej jakości wody w wybranych rzekach powiatu puckiego i wodach Zatoki Puckiej, zmniejszenie uciążliwości oczyszczalni ścieków dla otoczenia. Część zadań została wykonana na zlecenie lub we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, jak Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Swarzewie, Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” sp. z o.o. oraz władzami Władysławowa.

Badania wykazały m.in. mniejszą uciążliwość zapachową oczyszczalni ścieków w Swarzewie niż kilka lat temu, kiedy były wykonywane podobne pomiary. Inwentaryzacja zanieczyszczeń wzdłuż kilku rzeczek wpadających bezpośrednio do morza, wykazała, że istnieją źródła zanieczyszczeń wcześniej nieujawnione, które mogą negatywnie wpływać na stan wód, a pośrednio zagrażać bezpieczeństwu kąpiących się. Poprawiła się, również w stosunku do lat ubiegłych, skuteczność zbierania olejów posmażalniczych i rzadsze były przypadki zrzucania ich do kanalizacji burzowej we Władysławowie, pogorszyła się natomiast sytuacja na Helu.

– Studenci poprzez swoją dociekliwość i liczną grupę są w stanie zaobserwować wiele nieprawidłowości, które mogą uchodzić niezauważone służbom porządkowym, badającym stan środowiska tylko okresowo, np. raz w roku – komentuje prof. Jan Hupka.

Obok programu badawczego realizowane było szkolenie żeglarskie, niezbędne studentom do prowadzenia badań na wodach morskich i śródlądowych. Kierownikiem wyszkolenia żeglarskiego był instruktor Studium Wychowania Fizycznego PG, kadrę zaś stanowili pracownicy i studenci Wydziału Chemicznego. Do dyspozycji studentów pozostawały trzy żaglówki typu „Puck” oraz kecz gaflowa typu „Drużyna” wyczarterowana z Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Pucku. Tuż po obozie podjęte zostaną badania z wykorzystaniem ośmioosobowego statku żaglowego Politechniki Gdańskiej pozostającego pod opieką Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG.

Obozy letnie Naukowego Koła Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej organizowane są niemal corocznie od 1980 roku. Celem obozów jest zapoznanie studentów i doktorantów z realnymi problemami technicznymi i technologicznymi funkcjonowania gospodarki w określonym rejonie Polski północnej i wspólne z pracownikami naukowymi podjęcie próby rozwiązania tych problemów.

Obozy organizowane są we współpracy z samorządami lokalnymi i w porozumieniu z instytucjami administracyjnymi państwa, jak wydziały ochrony środowiska urzędu marszałkowskiego województwa pomorskiego i pomorskiego urzędu wojewódzkiego.

Prezentacja wstępnych wyników badań
26 lipca, godz. 15.00, Błękitna Szkoła we Władysławowie (budynek dyrekcji Nadmorskiego Parku Krajobrazowego)

Program seminarium podsumowującego obóz NKCh

godz. 15.00 – powitanie gości
godz. 15.10 – krótka charakterystyka koła oraz obozu
godz. 15.20 – omówienie wyników badań wyrobisk porefulacyjnych
godz. 15.35 – omówienie wyników badań przydatności ekspandowanego perlitu jako symulantu rozlewów ropy naftowej
godz. 15.50 – omówienie wyników inwentaryzacji dzikich wysypisk śmieci
godz. 16.05 – omówienie wyników badań zagospodarowania zużytych olejów jadalnych
godz. 16.20 – omówienie wyników badań przeprowadzonych dal Oczyszczalni Ścieków w Swarzewie
godz. 16.35 – dyskusja przydatności uzyskanych wyników
godz. 16.45 – przerwa na kawę
godz. 16.55 – omówienie szkolenia żeglarskiego przeprowadzonego podczas obozu, dyskusja
godz. 17.15 – zakończenie seminarium, podziękowania
godz. 17.30 – ognisko z kiełbaskami

Politechnika Gdańska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii