Stan realizacji ESE Natura 2000


Stan realizacji ESE Natura 2000: artykuł nr 4858

2007-07-29 15:43:34 Ekologia

Podczas spotkania Prof. Jan Szyszko, Minister Środowiska, poinformował dziennikarzy, że Polska zakończyła wyznaczanie sieci obszarów Natura 2000. " - Jako przyrodnik przywiązuję wielką wagę do Natury 2000 i do stworzenia tego systemu ochrony przyrody w całej Europie. - powiedział Minister Środowiska - Uważam, że jest to doskonała metoda związana ze zrównoważonym rozwojem, idealna metoda do tego, żeby kontrolować działalność człowieka w przestrzeni. Dzięki niej zwracamy uwagę, czy nie niszczymy zasobów przyrodniczych, czy nie popełniamy błędów państw wysokorozwiniętych".

Po objęciu resortu przez obecnego Ministra Środowiska, prace nad uaktualnieniem sieci Natura 2000 uległy znacznemu przyspieszeniu. Poprzednie obszary sieci były wyznaczane zgodnie z wiedzą historyczną, dlatego rozpoczęto działania nastawione na pełną inwentaryzację zasobów przyrodniczych. W styczniu 2006 r. wyznaczono 9 obszarów w strefie alpejskiej, we wrześniu 2006 - 41 obszarów siedliskowych, w styczniu 2007 r. - 35 obszarów ptasich, w marcu 2007 r. - 52 obszary siedliskowe. Obecnie zgłoszono ostatnie tereny sieci - 17 obszarów ptasich i 75 obszarów siedliskowych. Łącznie siecią Natura 2000 pokrytych jest obecnie ponad 18 proc. powierzchni kraju.

Minister Środowiska zapewnił, że chce wiedzieć o wszystkich zasobach przyrodniczych jakie są inwentaryzowane na terenie Polski. Dlatego dwukrotnie, w styczniu i lutym br. prof. Jan Szyszko wystąpił do Komisji Europejskiej z prośbą o przesłanie kompletnej dokumentacji związanej z raportem tzw. "Shadow List". Podobne prośby padały w 1 lutego br., podczas spotkania tzw. "trójki": Ministra Środowiska, Ministra Rozwoju Regionalnego i Ministra Transportu z Komisarzami Unii Europejskiej oraz 18 kwietnia na rozprawie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Do tej pory resort środowiska nie otrzymał dokumentacji związanej z raportem.
Podczas spotkania z dziennikarzami Minister Środowiska przedstawił również informację o specjalnym zespole ds. kompensacji.
Zdaniem prof. Jana Szyszko Natura 2000 nie jest za barierą w rozwoju gospodarczym kraju, a raczej monitoringiem działalności człowieka w przestrzeni. W związku z tym w obszarach chronionych dozwolone są np. inwestycje liniowe, które podlegają tzw. kompensacji.
" - Jeżeli występują straty przyrodnicze, to trzeba je skompensować tj. naprawić w innym miejscu. - zapewnił prof. Jan Szyszko - Przywiązujemy wielką wagę i jesteśmy całkowicie otwarci na kwestię związane z kompensacją. Wszelkie propozycje kompensacji będą oceniane przez zespół naukowców przy udziale organizacji pozarządowych. Chcemy uniknąć nieporozumień i kompromitacji". Minister Środowiska skomentował w ten sposób protest organizacji ekologicznych, które zażądały wstrzymania zalesiania na terenie Pojezierza Sejneńskiego, tj. kompensacji związanej z budową obwodnicy Augustowa, która nawet się nie zaczęła.
Zdaniem organizacji pozarządowych zalesianie miało spowodować zanik dwóch gatunków roślin: sasanki otwartej i leńca bezpodkwiatkowego.
" - 27 kwietnia byłem na spotkaniu w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości - przypomniał Minister Środowiska - gdzie powiedziałem, że nie mogę spełnić tego warunku. Po pierwsze dlatego, że nie mogę wstrzymać czegoś co nie zostało rozpoczęte. Po drugie zgodnie z przedstawioną dokumentacją na terenach przewidzianych do zalesienia nie występują wspomniane dwa gatunki. Paradoksalnie aby tam wystąpiły potrzebne jest właśnie zalesienie". Prof. Jan Szyszko zapewnił, że w celu uniknięcia podobnych nieporozumień resort ochrony środowiska jest otwarty na współpracę z organizacjami pozarządowymi, jednocześnie współdziałając z Komisją Europejską chce analizować wszystkie kompensacje w terenie.

Kolejna część wypowiedzi Ministra Środowiska poświęcona była spotkaniu w Sydney, w Australii, gdzie w dniach 21 - 23 lipca odbyło się posiedzenie wysokiego szczebla ministrów środowiska krajów ONZ, na temat "Lasy i zmiany klimatu".
Prof. Jan Szyszko przyznał, że deforestacja (wycinanie lasów w krajach tropikalnych) jest jednym z najważniejszych problemów cywilizacyjnych współczesnego świata.
Minister Środowiska przedstawił polskie stanowisko prezentowane w Sydney, związane z ideą odbudowy naturalnych systemów przyrodniczych i ochroną bioróżnorodności m.in. poprzez ponowne zalesianie.

Zdaniem ministra, Polska jest bardzo aktywna w kwestii regeneracji systemów przyrodniczych, a polskie leśnictwo jest jednym z najlepszych leśnictw na świecie.
Z inicjatywy polskiego ministra środowiska następne spotkanie wysokiego szczebla ministrów środowiska krajów ONZ odbędzie się Polsce, w dniach 3 - 5 października 2007 r. i będzie poświęcone globalnemu systemowi monitoringu węgla.

"- Chcemy pokazać polskie osiągnięcia w tym zakresie dołączając do tego bioróżnorodność i metody pomiaru. Jest to nasza inicjatywa. Jaka jest waga tych zagadnień dowodzi katastrofalna powódź w Anglii" - powiedział Minister Środowiska.

Na zaproszenie szefa resortu przyjedzie do Polski m.in. zastępca Komisarza ds. Środowiska UE, spodziewany jest udział delegacji Brazylii, Chin oraz Indii, państw szczególnie zainteresowanych odbudową systemów przyrodniczych i przeciwdziałaniom zmianom klimatu.

Ministerstwo Środowiska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii