Dietetyka - nowy kierunek na WSEIiI


Dietetyka - nowy kierunek na WSEIiI: artykuł nr 48889

2010-08-13 12:34:18

W wysoko rozwiniętych społeczeństwach nieprawidłowe odżywianie stanowi częsty powód zachorowań. Dlatego dietetyka to dziedzina wiedzy, która z każdym rokiem zyskuje na znaczeniu. Dostrzegają to również polskie uczelnie. Jedną z nich jest Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej z Poznania. Od października kształcić będzie specjalistów z tej właśnie dziedziny.

Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i InterkulturowejOd najbliższego roku akademickiego WSEIiI poszerza swoją ofertę o kolejny kierunek - dietetykę.

W ramach kierunku będą dostępne 3 specjalności - dietetyka kliniczna, dietetyka w odnowie biologicznej oraz dietetyka w sporcie. Studenci tego fakultetu będą zdobywać zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego. Nauczą się zasad przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet oraz zapoznają się z profilaktyką chorób żywieniowo-zależnych.

W związku z ujemnymi skutkami rozwoju cywilizacyjnego, w Polsce zapotrzebowanie na usługi i kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry po dietetyce ciągle rośnie - mówi Luiza Kalupa z Wyższej Szkoły Edukacji Interkulturowej i Integracyjnej. - Dlatego nasza uczelnia zdecydowała się otworzyć kierunek, który będzie kształcił specjalistów pożądanych na rynku pracy - dodaje. Z myślą o przyszłych studentach zaplanowano zaplecze kliniczne, umożliwiające odbycie profesjonalnych praktyk oraz współpracę z wybranymi grupami pracowników służby zdrowia.

Absolwenci dietetyki mają wiele możliwości zawodowego rozwoju. Mogą pracować między innymi w zakładach żywienia zbiorowego, instytucjach i ośrodkach naukowo-badawczych, poradniach dietetycznych i medycznych, organizacjach konsumenckich oraz placówkach sportowych.

Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej została utworzona na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiada wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 204. Założycielem Uczelni jest Fundacja Uni - Terra, która powstała w 1999 roku i obrała sobie za cel propagowanie idei integracji osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Oferuje studia na czterech kierunkach: pedagogika specjalna (9 specjalności - m.in. oligofrenopedagogika, logopedia z kinezjologią edukacyjną, resocjalizacja z socjoterapią), etnologia (5 specjalności - antropologia kulturowa, antropologia polityczna, komunikacja międzykulturowa w biznesie, turystyka międzynarodowa, etnologia specjalność nauczycielska), archeologia (5 specjalności - archeologia pradziejowa, archeologia turystyczna, zarządzanie w archeologii, archeologia specjalność nauczycielska, prahistoria północno-wschodniej Afryki) oraz dietetyka (3 specjalności - dietetyka kliniczna, dietetyka w odnowie biologicznej, dietetyka w sporcie.). Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe doskonalące z zakresu: neurologopedii, antropologii politycznej, turystyki archeologicznej, komunikacji międzykulturowej w biznesie, turystyki międzynarodowej, ochrony dziedzictwa archeologicznego. Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z