V Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców


V Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców: artykuł nr 48911

2010-09-08 02:14:04 Ciekawostki

Młodzi naukowcy z całego świata wezmą udział w Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców, która odbędzie się między 13 a 16 września na Politechnice Warszawskiej. Spotkaniu towarzyszy hasło "Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej nauki".

"Inicjatywa ta wciąż się rozwija. W zeszłym roku po raz pierwszy miała ona charakter międzynarodowy i spośród blisko 100 uczestników jedną piątą stanowili uczestnicy z zagranicy. Teraz konferencja została wydłużona o jeden dzień, by pomieścić więcej sesji i wykładów plenarnych" - czytamy na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej.
Referaty prezentowane podczas konferencji będą obejmowały różnorodne dziedziny wiedzy: nauki przyrodnicze; inżynierię biomedyczną; mechanikę, automatykę i robotykę; urbanistykę, architekturę i budownictwo; matematykę stosowaną; elektronikę i techniki informacyjne; nanotechnologie i materiały; nauki społeczne w technice.

"Daje to konferencji wymiar interdyscyplinarny, który w zamierzeniu pomysłodawców ma sprzyjać nawiązywaniu kontaktów między doktorantami oraz przybliżyć im problemy i metody pracy koleżanek i kolegów z innych dziedzin. Wszystkie referaty zgłoszone na konferencję podlegają recenzji Rady Naukowej, a pozytywnie zrecenzowane prace publikowane są w książce referatów" - informuje Politechnika Warszawska.

Podczas wykładów plenarnych będzie mowa o finansowaniu nauki, innowacyjności, przedsiębiorczości i ochronie własności intelektualnej. Sesje plenarne będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: minister nauki i szkolnictwa wyższego - prof. Barbara Kudrycka, marszałek województwa mazowieckiego - Adam Struzik oraz rektor Politechniki Warszawskiej - prof. Włodzimierz Kurnik.

Organizatorem konferencji jest Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej. Patronat instytucjonalny nad konferencją sprawują: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelna Organizacja Techniczna oraz Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej.

V Międzynarodowa Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców rozpocznie się k 13 września w Małej Auli PW (Plac Politechniki 1) o godz. 11.00. Wykład inaugurujący pt. "Ekonomiczne aspekty transferu technologii" wygłosi prof. Witold Orłowski - członek Rady Gospodarczej przy premierze, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers.

Szczegółowe informacje na temat konferencji są dostępne na stronie: http://konferencja.doktoranci.pw.edu.pl

Konferencje Młodych Naukowców odbywają się regularnie od 2006 roku, za każdym razem gromadząc coraz większą liczbę uczestników. W pierwszej edycji imprezy wzięło udział 80 osób, w kolejnych już blisko 100 naukowców z ponad 20 uczelni technicznych, ekonomicznych, a także uniwersytetów z całej Polski.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek