Co kieruje stadami zwierząt i owadów?


Co kieruje stadami zwierząt i owadów?: artykuł nr 48927

2010-09-17 01:07:40 Zoologia

Stada zwierząt, niezależnie od tego czy są to pszczoły, ryby, mrówki czy ptaki, często poruszają się w zaskakująco zsynchronizowany sposób, jakby stanowiły jeden, żywy organizm.

Nowe badanie, opublikowane w New Journal of Physics, wykorzystuje model cząsteczki w celu wyjaśnienia zbiorowej decyzji, jaką podejmuje na przykład stado lądujących ptaków.
Korzystając z prostego systemu cząsteczek o własnym napędzie, który widzi ptaki reprezentowane przez cząsteczki o parametrach takich jak położenie i prędkość, naukowcy z Budapesztu, na Węgrzech, odkryli, że wspólna decyzja o lądowaniu zastępuje indywidualne intencje każdego ptaka.

W obliczu braku decyzji lidera grupy, wspólne zejście do lądowania jest silnie zdeterminowane przez perturbacje, którym poszczególne ptaki podlegają, takim jak jego pozycja w stadzie. Można to porównać z lawiną piętrzącego się piasku, która wydaje się być idealnie symetryczna, a ziarenka piasku zdają się spadać delikatnie, jednak w rzeczywistości dzieje się to znacznie wcześniej, z powodu narastającego, nieliniowego wahania.

"Naszą motywacją było lepsze zrozumienie czegoś, co jest zagadkowe i obecne tam, w naturze, szczególnie w przypadkach z udziałem zatrzymania lub rozpoczęcia zbiorowych wzorców zachowań w grupie ludzi lub zwierząt. Proponujemy prosty model dla systemu, którego członkowie mają tendencje do śledzenia innych, zarówno w przestrzeni, jak i w stanie umysłu, który podejmuje decyzję o zatrzymaniu działalności. To bardzo ogólny model, który może być zastosowany do prostych sytuacji"- wyjaśniają naukowcy.

Możliwe zastosowanie obejmuje zbiorowe latanie, samoloty bezzałogowe, inicjowanie pożądanych wzorów poruszania się w tłumie lub grupie zwierząt, a nawet w finansach, w których rezultaty mogą być wykorzystane do interpretacji zbiorowych efektów kupna lub sprzedaży akcji na giełdzie. NIC

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii