Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii


Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii: artykuł nr 48933

2010-09-24 12:30:00 Biotechnologia

Podczas odbywającej się w Warszawie międzynarodowej konferencji "Managing Innovation" nastąpi wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowoczesnego Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii. W uroczystości weźmie udział minister Barbara Kudrycka.

"Jak stworzyć system transferu technologii w Polsce tak, aby uzyskać wymierne korzyści finansowe dla państwa, społeczeństwa i badaczy?"- to najważniejsze pytanie stawiane podczas odbywającej się w Warszawie w dn. 22-24 września konferencji. Pierwszą w Polsce tego typu konferencję organizuje Warszawski Uniwersytet Medyczny we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W czasie dyskusji poruszone są najistotniejsze zagadnienia związane z rozwojem nowych technologii i ich wykorzystaniem w medycynie i farmacji. Głównym tematem konferencji jest stworzenie skutecznych form współpracy polskich naukowców z przedsiębiorcami oraz powstanie innowacyjnych ośrodków badawczych w Polsce. Jednym z takich ośrodków jest właśnie CePT.

Główna sesja konferencji rozpoczyna się o godz. 9.00, a o godz. 14.00 nastąpi uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę gmachu Centrum Badań Przedklinicznych (CBP) ? kluczowej inwestycji projektu CePT.

Projekt Centrum (CePT) jest największym przedsięwzięciem biomedycznym i biotechnologicznym w Europie Środkowo-Wschodniej. Celem projektu jest utworzenie w Warszawie prężnego ośrodka naukowego składającego się ze ściśle współpracujących ze sobą środowiskowych centrów badawczych, w których prowadzone będą badania dotyczące najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, w szczególności: chorób nowotworowych, neurologicznych, układu krążenia oraz schorzeń związanych ze starzeniem się.

MNiSW finansuje inwestycję kwotą 360 mln zł z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii