Europejskie Dni Ptaków 2010


Europejskie Dni Ptaków 2010: artykuł nr 48937

2010-09-27 01:33:57 Zoologia

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zaprasza wszystkich do udziału w obchodach Europejskich Dni Ptaków, które odbędą się w pierwszą sobotę i niedzielę października. W tych dniach każdy może zostać obserwatorem ptaków. Wystarczy wziąć udział w jednej z organizowanych przez OTOP wycieczek ornitologicznych lub przeprowadzić samodzielną obserwację i przekazać jej wyniki do biura Towarzystwa.

Jak co roku, w pierwszy weekend października dziesiątki tysięcy pasjonatów z całej Europy wybiorą się do lasów, parków, na łąki i stawy, by pożegnać skrzydlatych przyjaciół odlatujących do ciepłych krajów. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków zachęca do udziału w lokalnych imprezach terenowych, dzięki którym można poznać gatunki ptaków migrujących jesienią przez teren naszego kraju. Można też zostać w domu i obserwować ptaki odwiedzające ogród lub podwórko za oknem. Nieznajomość ptaków i ich zwyczajów nie jest w tym żadną przeszkodą - organizowane przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wydarzenie będzie świetną okazją do poznania gatunków podróżujących przez Polskę jesienią, lub przylatujących tu na zimę.

Na stronie www.otop.org.pl znajduje się spis bezpłatnych wycieczek, które w różnych miastach Polski poprowadzą doświadczeni wolontariusze Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Podczas spaceru opowiedzą, jak rozpoznać dany gatunek, jakie są jego zwyczaje i jak go właściwie dokarmiać. Swoje obserwacje uczestnicy wycieczek wpiszą do kart obserwacji, a dane o liczebności ptaków zostaną zebrane i jeszcze w niedzielny wieczór przekazane do europejskiego centrum koordynacyjnego, które w tym roku prowadzi Słowackie Towarzystwo Ornitologiczne (SOS). Udział w Europejskich Dniach Ptaków można wziąć także indywidualnie, zamieszczając wyniki swoich obserwacji w prowadzonym przez OTOP serwisie internetowym www.awibaza.pl lub wypełniając kartę obserwacji, dostępną na stronie internetowej Towarzystwa (www.otop.org.pl).

Podczas Europejskich Dni Ptaków Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków będzie prowadzić zbiórkę podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą ?Oddajcie parki narodowi?. Poparcie dla projektu zmian w ustawie będzie można wyrazić na wszystkich lokalnych imprezach związanych z obchodami Europejskich Dni Ptaków w Polsce.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii