Poziom peptydów amyloidu beta we krwi wskazuje na ryzyko wystąpienia zaburzeń poznawczych


Poziom peptydów amyloidu beta we krwi wskazuje na ryzyko wystąpienia zaburzeń poznawczych: artykuł nr 49015

2011-01-22 01:24:21

Według statystyk na demencję cierpi około 36 milionów osób, a prognozy wskazują że w kolejnych 20 latach będzie ich dwa razy więcej. W związku z zasięgiem problemu odkrycie biomarkera - wskaźnika diagnostycznego pozwalającego określić ryzyko rozwoju demencji, jest bardzo ważne ponieważ pozwoliłoby na wczesną interwencję, próby zapobiegania i leczenia demencji.

Już wcześniejsze badania wskazywały, że obniżony poziom fragmentów - peptydów amyloidu beta (42 i 40 aminokwasowych) we krwi jest związany z występowaniem demencji, ale wyniki prac są sprzeczne i nie dają jednoznacznego obrazu tego związku.

Kristine Yaffe wraz z zespołem z University of California w San Francisco i San Francisco Veterans Affairs Medical Center przeprowadziła badania mające na celu zbadanie powiązania pomiędzy poziomem peptydów amyloidu beta 42 i 40 w surowicy krwi i spadkiem możliwości poznawczych w dużej grupie osób starszych nie chorujących na demencję.

Badaniem objęto w sumie 997 osób, średnia wieku wynosiła 74 lata, 550 uczestników stanowiły kobiety. W ramach projektu określono poziom peptydów amyloidu beta we krwi badanych i ich zdolności poznawcze (przy pomocy skali Modified Mini-Mental State).

Okazało się, że niski poziom peptydów 42/40 jest związany z większym ryzykiem wystąpienia zaburzeń poznawczych w kolejnych 9 latach, podobną zależność zaobserwowano dla peptydu 42. Ponadto stwierdzono, że zależność ta jest najbardziej widoczna u osób o niższym wykształceniu.

Autorzy pracy podkreślają konieczność przeprowadzenia dalszych pogłębionych badań tego zagadnienia.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z