Filmy Fundacji Sendzimira - wdrażanie zrównoważonego rozwoju krok po kroku


Filmy Fundacji Sendzimira - wdrażanie zrównoważonego rozwoju krok po kroku: artykuł nr 49021

2011-01-28 01:05:04 Ekologia

Fundacja Sendzimira wydała cykl reportaży filmowych, ukazujących praktyczne wdrażanie zrównoważonego rozwoju w społecznościach lokalnych. Odpowiadając na pytanie: "Jak angażować
w proces podejmowania decyzji mieszkańców?", są przykładem dobrych praktyk, z których mogą skorzystać samorządy i organizacje, chcące skutecznie i przy wsparciu społeczeństwa podejmować lokalne decyzje. Filmy można obejrzeć na stronie http://www.sendzimir.org.pl/filmy.

"ISIS - jak zaangażować mieszkańców w podejmowanie decyzji" przedstawia ISIS - metodę systemowego, wspólnego wypracowywania rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju, opracowaną przez Alana AtKissona z AtKisson Group. Tą metodę wykorzystywały do tworzenia swoich strategii firmy takie jak Toyota, Volvo czy Nike, miasta takie jak Pittsburgh (USA) czy Sztokholm, uniwersytety i organizacje (m. in. UNEP czy WWF). Fundacja Sendzimira stosuje metodę ISIS w Polsce w pracy ze społecznościami lokalnymi, firmami, organizacjami oraz w projektach edukacyjnych dla studentów. Jedną ze społeczności pracujących tą metodą jest gmina Zawoja.

"Enkoping - Zawoja - Karpacz: dobre praktyki gospodarki komunalnej ze Szwecji"  to reportaż z wizyty studyjnej w Szwecji członków społeczności lokalnych (władz, organizacji pozarządowych, pracowników parków narodowych, etc.) Zawoi i Karpacza. We współpracy z Fundacją Sendzimira pracują one nad wdrożeniem zrównoważonych rozwiązań w zakresie zasobów wodnych oraz gospodarki odpadami

w swoich gminach, zaś celem wyjazdu było zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami zintegrowanej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Film przedstawia obiekty, które mogą stanowić inspirację dla ich zastosowania w Polsce, m.in.: park wodny oczyszczający wody deszczowe, elektrociepłownię spalającą biomasę pochodzącą z plantacji wierzby energetycznej, która jest nawożona ściekami i osadami

z oczyszczalni ścieków i inne obiekty wykorzystujące biomasę do produkcji energii.

"Jak wspólnie rozwiązać problem ścieków w Zawoi?" to film przedstawiający proces zaangażowania lokalnej społeczności w podejmowanie decyzji o gospodarce ściekowej w gminie, przy udziale uczestników 13 edycji Akademii Letniej Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju (2010). Film pokazuje jak można szukać alternatyw dla scentralizowanego systemu kanalizacji na obszarach o rozproszonej zabudowie oraz budować świadomość i poparcie społeczne w kwestiach inwestycji w gminie.

Reportaże powstały w ramach projektu Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju w Polsce.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii