Festiwal Nauki w Krakowie 2011 pod hasłem: Materia-Człowiek-Kultura


Festiwal Nauki w Krakowie 2011 pod hasłem: Materia-Człowiek-Kultura: artykuł nr 49031

2011-02-03 02:40:18 Ciekawostki

Zapraszamy na Festiwal Nauki w Krakowie 2011, w dniach 11 do 14 maja br. w godzinach od 11 do 18. W tym roku głównym organizatorem jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Tegorocznym hasłem przewodnim jest Materia-Człowiek-Kultura.

Jak co roku w ramach Festiwalu odbywać się będą liczne prezentacje, wykłady, spotkania, prelekcje, wystawy i wycieczki. Bezpłatnie wykonać będzie można badania czy uzyskać poradę lekarską. W dniu otwarcia Festiwalu na Rynku Głównym na uwagę zasługuje m.in. koncert chórów uczelnianych oraz pokaz światła i dźwięku (tzw. Mapping). Na cztery dni swoje podwoje dla odwiedzających otworzą niektóre krakowskie muzea. W trakcie Festiwalu wspólnie z przewodnikiem będzie można zwiedzić najciekawsze zabytki Krakowa, przedsiębiorstwa (m.in. Elektrociepłownię, PKP) i wiele innych, ciekawych miejsc.

Rok 2011 jest rokiem polskich Noblistów. W związku z tym organizatorzy zaplanowali m.in. czytanie poezji Czesława Miłosza przy oprawie muzycznej, debatę naukową na temat pierwiastków promieniotwórczych - Radu i Polonu, wystawę poświęconą życiu i twórczości Marii Skłodowskiej-Curie oraz niekomercyjny, kinowy pokaz filmów na temat uczonej.

Festiwal Nauki swoją tradycją sięga roku 2000. Pomysł organizacji tej popularnonaukowej imprezy zrodził się w trakcie Jubileuszu 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Początkowo Festiwal służyć miał jedynie promowaniu osiągnięć naukowych, dydaktycznych i kulturalnych UJ. Jednak już od 11 lat Festiwal współorganizują krakowskie szkoły wyższe, instytucje naukowe i jednostki konsularne. Po Uniwersytecie Jagiellońskim głównym organizatorem była Akademia Górniczo-Hutnicza (2005-2007), a po niej Politechnika Krakowska (2008- 2010). W 2011 r. funkcję Organizatora objął Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Wydarzenie co roku przyciąga tłumy odwiedzających. Wśród nich są zarówno mieszkańcy Krakowa jak i turyści. Podczas trwania Festiwalu Rynek Główny zamienia się w namiotowe miasteczko nauki i kultury. W tym samym czasie w budynkach poszczególnych uczelni i instytutów naukowych prowadzone są wykłady, spotkania i panele dyskusyjne.

Oprócz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, wśród organizatorów Festiwalu znajdują się: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademia Muzyczna w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN.

Festiwal współorganizują także następujące instytucje - Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Ogród Doświadczeń, Konsulat Generalny Republiki Austrii w Krakowie, Instytut Francuski w Krakowie, Włoski Instytut Kultury w Krakowie i British Council.

Patronat honorowy nad Festiwalem Nauki w Krakowie sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Prezydent Miasta Krakowa, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Małopolski Kurator Oświaty i Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Patronat medialny: Dziennik BIOLOG

Zobacz galerię wszystkich 160 zdjęć z pierwszego dnia krakowskiego Festynu Nauki 2008! (drugi dzień)

Zobacz galerię wszystkich 160 zdjęć z pierwszego dnia krakowskiego Festynu Nauki 2008! (drugi dzień)

Zobacz galerię wszystkich 160 zdjęć z pierwszego dnia krakowskiego Festynu Nauki 2008! (drugi dzień)
Dodatkowe informacje:

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek