Czego w Polsce poszukują światowi liderzy biotechnologii?


Czego w Polsce poszukują światowi liderzy biotechnologii?: artykuł nr 49047

2011-02-23 13:41:37 Biotechnologia

Już 11 maja 2011 podczas BioForum - Central European Forum of Biotechnology and Innovative BioEconomy (Łódź, Andels Hotel) będzie można wysłuchać wykładu jednego z ekspertów w dziedzinie biotechnologii. Doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem największej na świecie biotechnologicznej firmy produkującej przeciwciała monoklonalne podzieli się Dr Thomas F. Zioncheck - dyrektor ds. rozwoju biznesowego firmy Genentech (USA). Dr Zioncheck wystąpi jako jeden z keynote speaker'ów BioForum. Dr Zioncheck odpowiedzialny jest za licencjonowanie terapii i technologii w dziedzinie okulistyki, neurologii, układu krążenia i chorób autoimmunologicznych i właśnie te obszary medycyny rozwijanej przez polskie i środkowoeuropejskie innowacyjne biotechnologie są przedmiotem zainteresowania firmy Genentech.

Genentech to tylko jeden z przykładów firm, które są żywo zainteresowane współpracą z środkowoeuropejskim rynkiem innowacyjnej biotechnologii. Fakt aktywnego  udziału na tegorocznym BioForum również takich gigantów jak Roche, Merck MSD czy AstraZeneca świadczy, iż liderzy światowej biotechnologii nie lekceważą możliwości tkwiących w tym regionie w zakresie rozwoju innowacyjnych biotechnologii.

Jeszcze 10 lat temu nikomu nie śniło się, że w Polsce nastanie czas rozwoju nowoczesnej biotechnologii, opartej na najnowszych zdobyczach nauk biologicznych i medycznych. Taki rozwój obserwujemy w ostatnich 3-4 latach. W tym okresie powstały i rozpoczęły dynamiczną działalność m.in. takie firmy jak Mabion S.A., Celther sp. z o.o., Eurimplant S.A., Blirt S.A., Proteon Pharmaceuticals sp. z o.o. Charakterystyczną cechą tych firm jest to, że ich działalność koncentruje się na wdrażaniu innowacyjnych produktów biotechnologicznych, posiadają one rozbudowane działy badawczo-rozwojowe oraz zatrudniają wybitnych naukowców.

Jednym z niewątpliwych katalizatorów tego procesu są targi BioForum - Central European Forum of Biotechnology and Innovative Biobusines organizowane przez firmę - Bio-Tech Consulting Sp. z o.o. Impreza ta stanowi doskonałe miejsce do nawiązywania bezpośrednich kontaktów zarówno pomiędzy przedstawicielami nauki i innowacyjnego biobiznesu oraz tworzenia sieci współpracy pomiędzy środkowoeuropejskimi firmami biotechnologicznymi.

Tworzenie takiej sieci jest tym bardziej istotne, że kraje Europy Środkowej, takie jak Polska, Czechy Węgry, Słowacja, mają podobne wyzwania - muszą nadrobić opóźnienie w rozwoju innowacyjnych (bio)technlogii wynikające m.in. z  faktu prawie 45-cio letniego okresu zniewolenia komunistycznego. Okres miał bardzo negatywny wpływ na rozwój nowoczesnej gospodarki zarówno w sferze ekonomicznej jak
i mentalnościowej społeczeństw tych krajów. Połączenie sił w obszarze biotechnologii spowoduje m.in., że wspólnie uzyskamy masę krytyczną, która uczyni z nas interesującego partnera dla światowych liderów tego sektora. Występując oddzielnie, zdobycie zauważalnej pozycji w tym tak konkurencyjnym sektorze gospodarki zajmie o wiele więcej czasu, a dla większości małych i słabszych firm będzie w ogóle nieosiągalne.

Wspólne działanie stymulować będzie również ożywienie współpracy pomiędzy firmami regionu Europy Środkowej. Spowoduje to m.in., zatrzymanie w regionie znacznie większej części funduszy unijnych kierowanych na rozwój innowacyjnej gospodarki przyśpieszając jego rozwój, gdyż zmniejszy transfer  środków pomocowych z powrotem do Europy Zachodniej, w formie zakupów specjalistycznych usług, urządzeń czy produktów biotechnologicznych. Zatrzymując fundusze wewnątrz Regionu i przeznaczając je na współpracę pomiędzy firmami CE spowodujemy, że nastąpi szybszy rozwój ekonomiczny działających w nim firm biotechnologicznych i staną się one konkurencyjne w stosunku do firm w krajach Europy Zachodniej i USA.

BioForum 20101 -  jako najważniejsze wydarzenie biosektora Regionu jest doskonałym źródłem pomysłów, produktów oraz innowacyjnych leków, w tym biotechnologicznych. Ponadto BioForum stanowi znakomitą szansę dla pozyskiwania bezpośrednich kontaktów biznesowych z liderami sektora biotechnologii Polski i Krajów Europy Środkowej oraz z liderami projektów badawczo-rozwojowych o potencjale wdrożeniowym głównie w sektorze biotechnologii, farmacji.

BioForum Central European Business Forum of Biotechnology & Innovative BioEconomy  odbędzie się 11-13 maja 2011w Łodzi

Więcej: www.cebioforum.com

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii