Liczenie nietoperzy w Beskidzie


Liczenie nietoperzy w Beskidzie: artykuł nr 49056

2011-02-26 03:12:48 Zoologia

Monitoring zimowych stanowisk nietoperzy w Beskidzie Niskim prowadzą grotołazi ze Speleoklubu Beskidzkiego. Liczą oni hibernujące ssaki w jaskiniach, sztolniach i starych piwnicach położonych na terenach leśnych.

Szczególne zainteresowanie budzi podkowiec mały, który w Beskidzie ma północną granicę swego zasięgu. Jego aktywną ochroną zajmuje się Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura", które zaprasza chętnych do współpracy w tej mierze w ramach programu "Szlakiem podkowca". W jaskiniach, gdzie stwierdzono większe kolonie zimowe nietoperzy, działacze towarzystwa pozakładali kraty uniemożliwiające ludziom wejście w zimie a zapewniające spokój stałym mieszkańcom leśnych podziemi.

W środę, 23 lutego, w ciągu jednego dnia speleolodzy spenetrowali kilka jaskiń na Piotrusiu oraz zimowiska pochodzenia antropogenicznego, czyli stare piwnice w Jaśliskach oraz na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Dukla w Beskidzie Niskim.

- Wygląda na to, że zmienna pogoda tej zimy wpłynęła również na zachowanie nietoperzy; mniej ich dziś notujemy w zimowiskach o małej kubaturze, większe kolonie  powinny znajdować się w głębokich szczelinach beskidzkich jaskiń, które odwiedzimy wkrótce - mówi Tomasz Mleczek ze Speleoklubu Beskidzkiego. - Mamy też świadomość, że nigdy nie poznamy wszystkich kryjówek tych ssaków, natomiast istotne jest monitorowanie ich liczebności w znanych od lat  zimowiskach, dzięki czemu mamy możliwość śledzenia zmian zachodzących w obrębie populacji. Na wnioski trzeba jednak jeszcze zaczekać. Bardzo cenna jest dla nas wieloletnia już współpraca z Lasami Państwowymi - wiele siedlisk nietoperzy poznaliśmy dzięki pomocy leśników - dodaje speleolog.  

Liczenie "latających myszy" na obszarach leśnych ma kilkunastoletnią tradycję, wcześniej odbywało się ono w ramach Dekady Spisu Nietoperzy, prowadzonych pod patronatem Centrum Informacji Chiropterologicznej PAN w Krakowie.

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie


Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii