Wypełniamy kartę ewidencji odpadu i finansujemy składowanie opadów


Wypełniamy kartę ewidencji odpadu i finansujemy składowanie opadów: artykuł nr 49061

2011-03-07 11:26:44 Ekologia

Ile odpadów możemy opisać przy pomocy Karty ewidencji odpadów?
Generalna zasada jest taka ? dla każdego rodzaju odpadu sporządzamy odrębną Kartę ewidencji odpadów. Stanowi ona swego rodzaju kartę ewidencji magazynowej odpadu.

Jakie są poszczególne kroki przy wypełnianiu dokumentu Karty ewidencji odpadów?
Rozpoczynamy od nadania odpowiedniego numeru, określenia kodu i nazwy rodzaju odpadu. Klasyfikacja odpadów została zawarta w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Podajemy także dane posiadacza odpadu. Musimy określić charakter naszej działalności tj. posiadacza odpadu, czyli zajmujemy się wytwarzaniem, odzyskiem, zbieraniem odpadów czy ich unieszkodliwianiem. Oczywiście dane te wpisujemy zgodnie z posiadanymi przez nas pozwoleniami.
Następnie przychodzi czas na uzupełnienie w karcie pozycji dotyczących rozchodu i przychodu odpadów.

W jaki sposób opisuje się przychód i rozchód odpadów?
Przychód określamy albo za pomocą ilości wytworzonej w danym miesiącu, albo ilości przyjętej z zewnątrz. Masa odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie, bądź ilość odpadów przekazanych to rozchód.

Gdzie najczęściej popełniamy błędy wypełniając Karty ewidencji odpadów?
Po pierwsze zapominamy, że dokument ten odnosi się do jednego miesiąca. Zatem powinniśmy pamiętać, że ewidencjonowanie odpadów prowadzimy cyklicznie co miesiąc i dane zawarte w Karcie powinny zawierać się w ciągu jednego miesiąca.
Na karcie znajdują się także dwie identyczne opisane kolumny "Nr karty przekazania odpadu". Każda z nich odnosi się do innej karty.

Co zatem zrobić, aby wypełniać karty poprawnie i nie trącić czasu na poprawki?
Dokument Karty ewidencji odpadów, jak wiele dokumentów, są przygotowane wg ustalonego szablonu. Niestety ten, kto go tworzył zapomniał, że na małej karcie nie wszystkie dane jest łatwo zmieścić. Często się zdarza, że poszczególne pola na karcie są po prostu za wąskie. Ciężko nam wpisać konieczne dane, poza tym kolumny są małe i łatwo popełnić jakiś błąd. Dlatego warto najpierw zobaczyć jakiś przykład, przeanalizować, jakie informacje i w których miejscach powinny zostać wpisane. Bazując na przykładzie istnieje małe prawdopodobieństwo, że coś nam nie wyjdzie.

Ale czy możemy mieć pewność, że przykładowe karty znalezione np. w internecie są faktycznie poprawne? Gdzie szukać, aby mieć pewność?
To fakt, że w Internecie znajduje się wiele nieprawidłowo wypełnionych dokumentów i wzorując się na nich możemy tylko narobić sobie kłopotów. Najlepiej w takiej sytuacji korzystać ze sprawdzonych źródeł. Na temat Kart ewidencji odpadów i ich poprawnego wypełniania bardzo fachowo piszą w Poradniku gospodarowania odpadami po redakcją pana dr hab. Krzysztofa Skalmowskiego. Tam prócz omówienia, co powinno znaleźć się w poszczególnych pozycjach na karcie, przygotowano także kilka przykładów. Przestudiowano w nich sytuacje, kiedy składuje się odpady, ale zarazem je utylizuje wraz z odzyskiem, a część także przekazuje innej firmie do unieszkodliwienia. Bardzo przydatna i pouczająca lektura, a poza tym przygotowywana przez specjalistów z branży, pracowników m.in. Ministerstwa Środowiska, Politechniki Warszawskiej, czy Państwowego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zatem nie są to informacje pochodzące od laików.
Kupowanie całego poradnika dla samego przykładu wypełnienia karty ewidencji odpadu nie wszystkim się spodoba?
Faktycznie to by mogła być lekka przesada, ale ten poradnik będzie nam przydatny także w rozstrzyganiu wielu innych kwestii dotyczących gospodarki odpadami. Po pierwsze omawia cała bazę prawną z tego zakresu poczynając od Ustawy o odpadach. Robi to w bardzo przejrzysty i przystępny sposób. Poza tym na bieżąco śledzi wszelkie zmiany i nowelizacje ustaw, dlatego mamy pewność, że żadna zmiana nas nie zaskoczy.

Prócz prawa zawiera także obszerny opis technologii stosowanych w gospodarowaniu odpadami komunalnymi, przemysłowymi i niebezpiecznymi. W Poradniku gospodarowania odpadami znajdziemy wymagania stawiane opakowaniom, materiałom i odpadom opakowaniowym. Dowiemy się o obowiązkach wytwarzającego odpady i odbiorcy odpadów. Zaznajomimy się z zagadnieniami ograniczania powstawania odpadów, ich wykorzystywania, unieszkodliwiania i transportu. Eksperci zajęli się także tematem międzynarodowego obrotu odpadami oraz zapewnieniem bezpieczeństwa przy postępowaniu z odpadami. Nie ma na rynku wydawniczym bardziej kompleksowego ujęcia gospodarki odpadami.

Zatem, gdzie szukać tego poradnika?
Najlepiej kliknąć na ten link Poradnik gospodarowania odpadami, lub szukać na stronie www.dashofer.pl.

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii