Absolwent UR Szansą?! Doradztwa


Absolwent UR Szansą?! Doradztwa: artykuł nr 49066

2011-03-11 09:15:26 Ciekawostki

Już dzisiaj, tj. w piątek, 11 marca br. w godzinach od 10:30 do 14:30 w Centrum Kongresowym UR w Krakowie (Al. 29 Listopada 46), odbędzie się konferencja Absolwent UR Szansą?! Doradztwa.

Konferencja dotyczyć będzie m.in. wspólnej polityki rolnej po 2013 roku w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Ponadto przedstawione zostaną propozycje wsparcia doradztwa rolniczego w przyszłej Wspólnej Polityce Rolnej UE. Dowiemy się jak zostały wykorzystane środki z działań PROW w Województwie Małopolskim oraz jak się o nie ubiegać. Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UR przedstawi postulaty uproszczenia procedur oraz umożliwienia uczestnictwa w powszechnym doradztwie rolniczym absolwentów UR z uprawnieniami. Instytucje z otoczenia około rolniczego poinformują uczestników konferencji o planowanym zatrudnieniu specjalistów z UR.

Ważnym punktem programu będzie konferencja prasowa Ministra Rolnictwa I RW, Marka Sawickiego.


Program konferencji

 • 9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników oraz gości w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (al. 29 listopada 46) dnia 11 marca 2011 roku (piątek)
 • 10.30 - 10.15 Otwarcie Konferencji ? Przewodniczący SWM - KAZIMIERZ BARCZYK
 • 10.15 - 10.30 Wystąpienie Rektora Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. JANUSZ ŻMIJA
 • 10.30 - 11.20 Wystąpienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - dr MAREK SAWICKI Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku w perspektywie finansowej UE 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rolnictwa w przededniu prezydencji Polski w UE
 • 10.20 - 11.35 Propozycje rozszerzenia zakresu wsparcia doradztwa rolniczego w przyszłej Wspólnej Polityce Rolnej UE na lata 2014-2020 - ref. prof. dr hab. JÓZEF KANIA
 • 11.35 - 11.50 Wykorzystanie środków finansowych z działań PROW 2007?2013 przez beneficjentów Województwa Małopolskiego ref. Prezes ARIMR W-wa TOMASZ KOŁODZIEJ
 • 11.50 - 12.15 Przedstawienie możliwości pozyskania środków finansowych z PROW 2007-2013 z działania
 • "Korzystanie z usług doradczych przez rolników?" (1,5 tys. Euro - 6000 zł/gospodarstwo) - przez absolwentów UR. Uproszczenie procedur zdobycia uprawnień doradczych na naszej Uczelni. Z Centrum Doradztwa Rolniczego Kraków ref. dyr. JAROSŁAW BOMBA
 • 12.00 - 12.20 Konferencja Prasowa Ministra Rolnictwa I RW dr MARKA SAWICKIEGO
 • 12.20 - 12.45 Przerwa kawowo-degustacyjna. Poznaj Zdrową Żywność ? produkty tradycyjne i regionalne

"MAŁOPOLSKI STÓŁ EKOLOGICZNO - REGIONALNY"
 • 12.45 - 13.30 Przedstawienie postulatów do Ministra Rolnictwa i RW dr MARKA SAWICKIEGO odnośnie uproszczeń procedur i umożliwienie uczestniczenia w powszechnym doradztwie rolniczym absolwentów UR z uprawnieniami - Przew. URSS - PAWEŁ CHAŁUPNIK
 • 13.30 - 13.45 Informacje instytucji około rolniczych o możliwości zatrudnienia w roku 2011 specjalistów naszej uczelni, oraz deklaracja MIR, MSDR, CDR co do stworzenia nowej formy wykorzystania środków finansowych z PROW na doradztwo
 • 13.45 - 14.00 Stanowisko Ministra Rolnictwa i RW dr MARKA SAWICKIEGO co do przedstawionych postulatów i wniosków z konferencji
 • 14.00 - 14.20 Podsumowanie konferencji nakreśleniem programu działań w celu pozyskania uprawnień w doradztwie rolniczym przez absolwentów UR, przedstawia Przew. JACEK SOSKA
 • 14.30 - Obiad ? spotkanie MINISTRA ROLNICTWA Z PRZEDSTAWICIELAMI WŁADZ POLSKICH UCZELNI ROLNICZYCH I ZAPROSZONYMI GOŚĆMI na temat Prezydencji POLSKI w UE

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek