WWF: Odpadom jądrowym - NIE


WWF: Odpadom jądrowym - NIE: artykuł nr 492

2005-04-01 02:31:11 Ochrona środowiska

WWF apeluje o rozwój odnawialnych źródeł energii oraz wzrost efektywności energetycznej. Jednocześnie stanowczo sprzeciwiamy się rozwojowi energetyki nuklearnej w Polsce. Nie można łączyć kwestii ochrony klimatu z technologiami nuklearnymi, które stanowią ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa człowieka i środowiska, szczególnie w odniesieniu do przyszłych pokoleń.

Podstawowym zagrożeniem związanym z produkcją energii nuklearnej jest powstawanie silnie toksycznych odpadów promieniotwórczych, które nie ulegają degradacji. Do dziś problem ich unieszkodliwienia i składowania nie został rozwiązany. Ponieważ ich utylizacja nie jest możliwa, każdy sposób ich przechowywania oznacza stwarzanie niebezpieczeństwa dla ludzi i środowiska na wiele dziesiątków lat. Ze względu na dramatyczne oddziaływanie elektrowni atomowych na środowisko oraz fakt, że technologie te są najdroższym sposobem generowania energii, większość krajów OECD odchodzi od planów budowy kolejnych reaktorów.

Cały artykuł w serwisie: wwf.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ochrony środowiska