Seminarium innowacyjności - o finansach dla firm i naukowców


Seminarium innowacyjności - o finansach dla firm i naukowców: artykuł nr 4928

2007-08-22 11:27:51 Nauka w Polsce i na świecie

CITTRU seredecznie zaprasza na Seminarium Innowacyjności, które odbędzie się dnia 19 września 2007 r. o godz. 11 w sali im. Bobrzyńskiego Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Jagiellońskiej 15 w Krakowie. Tematem przewodnim spotkania będzie przedstawienie założeń i zasad finansowania projektów w ramach "Inicjatywy Technologicznej" (CITTRU zostało punktem kontaktowym tego programu w Małopolsce).

INICJATYWA TECHNOLOGICZNA jest programem ministerialnym umożliwiającym uzyskanie dofinansowania dla różnorodnych projektów naukowo-wdrożeniowych. Na Seminarium omówione zostaną procedury przygotowania i składania wniosków. Zaprezentowane zostaną także projekty, które uzyskały dofinansowania w ramach pierwszego naboru wniosków.

Seminarium Innowacyjności adresowane jest do zespołów badawczych oraz przedsiębiorców zainteresowanych nowymi technologiami. Spotkanie jest bezpłatne, obowiązuje rejestracja do 7.09.2007.

Więcej informacji, formularz rejestracyjny: www.cittru.uj.edu.pl/?q=pl/node/916

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z nauki w Polsce i na świecie