Bałtyk umiera - Polska umywa ręce


Bałtyk umiera - Polska umywa ręce: artykuł nr 4942

2007-08-27 12:30:17 Ekologia

Podczas spotkania HELCOM’u [1], dziś rano w Helsinkach, doszło do zaskakującej akcji Greenpeace. Delegatów zmierzających na spotkanie powitali ekolodzy, którzy rozstawili transparent z napisem “Weak action plan – dead Baltic Sea” (“Słaby Plan Działania – Martwe Morze Bałtyckie”). Jeden z nich wręczył przewodniczącemu spotkania wiadro pełne glonów i martwych dorszy. W tej chwili siedzibie głównej HELCOM’u w Helsinkach trwa spotkanie, na którym delegacje mają ustalić szczegóły Bałtyckiego Planu Działań[2].

“Oczekujemy, że Bałtycki Plan Działań, nad którym dziś pracują eksperci HELCOM’u, pomoże odrodzić Bałtyk. Obecnie 25% bałtyckich obszarów dennych jest martwych. Glony, które namnażają się w wyniku eutrofizacji, czyli nadmiernego dopływu do Bałtyku substancji odżywczych, pochłaniają z wody morskiej tlen zamieniając duże obszary morza w jałowe pustynie”, mówi Katarzyna Guzek, koordynatorka kampanii morskiej w Greenpeace Polska, - “Główną przyczyną eutrofizacji są ścieki komunalne z miast, rolnictwo oraz farmy przemysłowe. Emisję zanieczyszczeń z tych źródeł należy mocno ograniczyć”.

Prace nad Bałtyckim Planem Działań trwają od 2005 roku. Celem helsińskiego spotkania jest ustalenie precyzyjnych celów oraz ram czasowych do podjęcia działań na rzecz ochrony Bałtyku. W niedalekiej przyszłości odbędą się kolejne negocjacje, których uwieńczeniem będzie podpisanie dokumentu przez Ministrów Środowiska krajów nadbałtyckich. Nastąpi to 15 listopada w Krakowie.

“Strona polska jest odpowiedzialna za przygotowanie części dokumentu dotyczącego kwestii eutrofizacji. Niestety to właśnie nasz kraj blokuje wprowadzenie zapisów umożliwiających skuteczną walkę z tym zjawiskiem.”, mówi Guzek, - “Polska jako jedyny kraj nadbałtycki nie chce wprowadzić zakazu użycia fosforanów do produkcji detergentów, a to właśnie fosforany obok azotanów stanowią główną przyczynę eutrofizacji.”

Brak porozumienia między delegacjami poszczególnych krajów może doprowadzić do tego, że Plan nie będzie efektywny, lub, co gorsza nie powstanie w ogóle. Eksperci HELCOM’u mają do dyspozycji najnowsze raporty i analizy wysokiej rangi naukowców. Teraz mają okazję opracować strategię dla Bałtyku, który będzie drogą do jego odrodzenia. Greenpeace ma nadzieję, że prace nad Planem będą poparte analizą merytoryczną i nie okażą się kolejnym polem do prowadzenia rozgrywek politycznych i biznesowych.

PRZYPISY:
[1] HELCOM jest organem wykonawczym odpowiedzialnym za "Konwencję o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego" - znaną jako Konwencja Helsińska, która została podpisana w 1974r. przez wszystkie kraje Morza Bałtyckiego, a w 1992r. przez nowo powstałe kraje nadbałtyckie i Unię Europejską.
Więcej: http://www.bsap.pl/helcom.html

[2] Bałtycki Plan Działań to strategia działań, których celem jest wyeliminowanie największych zagrożeń dla Bałtyku, czyli: zapobieganie eutrofizacji, ograniczenie dopływu substancji niebezpiecznych, zapewnienie przyjaznego dla środowiska transportu morskiego, ochrona bioróżnorodności.
Więcej: http://www.bsap.pl/bsap.html

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii