Choroby nie znają granic - raport WHO


Choroby nie znają granic - raport WHO: artykuł nr 4944

2007-08-27 17:50:48 Ciekawostki

Według ekspertów WHO, nowe choroby pojawiają się i rozprzestrzeniają w niespotykanym dotychczas tempie. Od 1967 r. zidentyfikowano co najmniej 39 nowych czynników chorobotwórczych, w tym HIV, gorączki krwotoczne Ebola i Marburg oraz SARS. Także znane od dawna grypa, malaria czy gruźlica stale stwarzają zagrożenie ze względu na mutacje, rosnącą odporność na leki i słabe funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia.

Linie lotnicze przewożą ponad 2 miliardy pasażerów rocznie, umożliwiając ludziom i chorobom przemieszczanie się w ciągu kilku godzin z kraju do kraju. Widać to było w roku 2003, gdy pojawienie się SARS kosztowało kraje azjatyckie ok. 60 mld USD z tytułu wydatków i strat w gospodarce.

Potrzeba światowej solidarności jest - według WHO - szczególnie wyraźna przy zwalczaniu chorób zakaźnych, np. ptasiej grypy. W sierpniu 2007 WHO zaangażowała się w zwalczanie wybuchu epidemii gorączki Marburg w Ugandzie - wraz z partnerami z Globalnej Sieci Alertu Epidemicznego i Reakcji (GORAN), obejmującymi Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji (CDC), organizację Lekarze bez Granic, Ugandyjski Instytut Badań nad Wirusami i Afrykańską Sieć Epidemiologiczną oraz lokalne organizacje pozarządowe.

Ujęte w raporcie WHO problemy, którym należy zaradzić, to m.in. niedostatek inwestycji w zdrowie publiczne wynikający z mylnego poczucia bezpieczeństwa wobec aktualnego braku epidemii chorób zakaźnych oraz nieoczekiwane zmiany w polityce, jak np. decyzja czasowego wstrzymania szczepień ochronnych w Nigerii, która doprowadziła do powtórnego wystąpienia przypadków zachorowań na polio. Jak podkreślono w raporcie, sytuacje konfliktowe mogą wymuszać migracje, co z kolei zmusza ludność do życia w warunkach sprzyjających wybuchowi epidemii. Nadużywanie antybiotyków pozwala drobnoustrojom uodpornić się na nie, a z hodowlą zwierząt i przetwórstwem żywności związane są takie choroby jak gąbczaste zwyrodnienia mózgu (BSE) czy wirus Nipah.

Za największe obecnie zagrożenie dla zdrowia publicznego uznaje się możliwość wystąpienia pandemii grypy. Groźne są także rozprzestrzenianie się polio i nowo powstałej odmiany gruźlicy odpornej na leki (XDR-TB) oraz zagrożenia związane z potencjalnymi atakami terrorystycznymi, katastrofami chemicznymi i wypadkami nuklearnymi.

Nowe Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne z 2005 r. wskazują, że żaden kraj nie jest w stanie w pełni chronić swych obywateli poprzez izolację czy tradycyjną kontrolę granic. Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne są zbiorem zasad, które pokazują, w jaki sposób kraje powinny dokonywać oceny i raportować do WHO występowanie potencjalnych zagrożeń międzynarodowego zdrowia publicznego.

Według ekspertów WHO, bardziej niż kiedykolwiek w historii globalne bezpieczeństwo zdrowotne zależy od współpracy i gotowości wszystkich krajów do zwalczania nowo pojawiających się zagrożeń.

Konieczne są:

  • Pełne wdrożenie przez wszystkie kraje nowych Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (International Health Regulations 2005);
  • Światowa współpraca przy zapobieganiu i zwalczaniu epidemii;
  • Otwarte dzielenie się wiedzą, technologiami i materiałami, w tym wirusami i innymi próbkami;
  • Globalna odpowiedzialność za infrastrukturę zdrowia publicznego wszystkich krajów;
  • Międzysektorowa współpraca w ramach rządów;
  • Zwiększenie globalnych i krajowych środków na szkolenie, nadzór, laboratoria, sieci interwencji i kampanie profilaktyczne.

Cały raport pod adresem: http://www.who.int/whr/2007/en/index.html

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek