Zaszczytna nominacja dla polskiego profesora


Zaszczytna nominacja dla polskiego profesora: artykuł nr 4955

2007-08-30 20:55:27 Medycyna

Prof. Tomasz Trojanowski został szefem gremium doradczego w Radzie Europy i Parlamencie Europejskim, zajmującego się regulowaniem przebiegu specjalizacji, egzaminów, uznawania umiejętności, szkolenia i mobilności pracowników ochrony zdrowia na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej - poinformowało Radio Lublin. Jako pierwszy w historii Polak będzie przewodził sekcji neurochirurgii Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych UEMS. Jego kadencja rozpocznie się w przyszłym roku i potrwa cztery lata.

Prof. Trojanowski jest kierownikiem Katedry i Kliniki Neurochirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej w Lublinie i przewodniczącym Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk. Jest też członkiem Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN, Sekcji IV (Nauk Medycznych) Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów CKdsSiT oraz Wydziału VI (Nauk Medycznych) PAN. W 2001 r. nadano mu tytuł Ambasadora Lubelszczyzny. "Chcę doprowadzić do tego, że lekarze z całej UE po specjalizacji będą na podobnym, równie wysokim poziomie wyszkolenia - mówi prof. Trojanowski. - Skorzystają na tym pacjenci, którzy w każdym z państw będą mogli być pewni, że opiekuje się nimi specjalista na wysokim poziomie".

Prof. Trojanowski chce też, by polski lekarz po zakończeniu edukacji dostawał dyplomy krajowy i europejski. "W tej chwili nasi specjaliści są uznawani na zachodzie trochę warunkowo - tłumaczy. - Europejski dyplom sprawiłby, że starający się o zatrudnienie Polak byłby traktowany identycznie, jak jego kolega po fachu z innego kraju".

Europejska Unia Lekarzy Specjalistów (UEMS) to organizacja medyczna, której głównym celem jest kształcenie lekarzy specjalistów, kształcenie ustawiczne i europejskie egzaminy specjalizacyjne. Jest podzielona na 36 sekcji specjalistycznych, reprezentujących specjalizacje ogólnoeuropejskie. Każda z sekcji powołuje Europejską Komisję Egzaminacyjną, której głównym zadaniem jest gwarantowanie standardów najwyższej jakości w dziedzinie danej specjalności w krajach UE poprzez zapewnienie najwyższej jakości kształcenia.

Komisje te zajmują się także rekomendowaniem procedur umożliwiających swobodny przepływ lekarzy specjalistów pomiędzy krajami UE, ustanawianiem kryteriów dla centrów szkoleniowych ora z sprawdzaniem treści i jakości kształcenia w różnych krajach UE.

Biuro UEMS mieści się w Brukseli.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny