Lasy nieodłącznym elementem zrównoważonego rozwoju


Lasy nieodłącznym elementem zrównoważonego rozwoju: artykuł nr 4963

2007-09-03 05:20:46 Leśnictwo

Lasy nieodłącznym elementem zrównoważonego rozwoju - klimat, woda, energia w dokumentach V Konferencji Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie - to tytuł konferencji prasowej, która 3 września odbędzie się w Starej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. W spotkaniu wezmą udział minister środowiska RP, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Królestwa Norwegii oraz Europejskiej Komisji Gospodarczej (UN ECE).

"Lasy jako nierozerwalny element środowiska odgrywają fundamentalną rolę w zachowaniu życia na Ziemi. Uznanie ich zasadniczej roli w kształtowaniu jakości życia współczesnego społeczeństwa oraz ich wpływu na warunki życia przyszłych pokoleń powinno znaleźć odzwierciedlenie w dyskusjach i decyzjach politycznych" - uważają organizatorzy warszawskiego szczytu ministrów.

Wrześniowe spotkanie ekspertów będzie ostatnim, a zarazem kluczowym etapem negocjacji dokumentów, które mają podkreślić rolę lasów w zrównoważonym rozwoju, łagodzeniu skutków zmian klimatycznych oraz dostarczaniu energii odnawialnej i gospodarce zasobami wodnymi. Polska, jako gospodarz V Konferencji Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie, która odbędzie się 5-7 listopada 2007 r. w Warszawie, przewodniczy tym negocjacjom.

W czasie spotkania poruszony zostanie problem stanu zdrowotnego lasów w Europie, ich powierzchni, udziału sektora leśnego w kreowaniu miejsc pracy oraz, istotnego ze względu na ocieplenie klimatu, udziału lasów w wiązaniu węgla. Przedstawiona zostanie prezentacja wstępnych wyników raportu na ten temat, a zgromadzeni eksperci wezmą udział w dyskusji o ty, jak wzmocnić pozytywne oddziaływanie lasów na życie człowieka oraz przyszłość naszej planety.

V Konferencja Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie odbędzie się 5-7 listopada 2007 r. w Warszawie z udziałem przedstawicieli 46 krajów z Europy, reprezentantów Komisji Europejskiej oraz delegatów z najważniejszych organizacji w międzynarodowej polityce leśnej.

Katarzyna Czechowicz

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa