Biebrzańskie Sianokosy


Biebrzańskie Sianokosy: artykuł nr 4972

2007-09-04 20:29:39 Ekologia

W najbliższą sobotę 8 września br. odbędą się już po raz drugi Mistrzostwa Europy w Koszeniu Bagiennych łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy” i po raz szósty w skali Polski. Główny cel imprezy „Biebrzańskie sianokosy” to propagowanie idei czynnej ochrony, której wymaga przyroda nad Biebrzą. Wykaszanie zarastających terenów pomaga rzadkim gatunkom ptaków takim jak: wodniczki, bataliony, krwawodzioby, a nawet czajki, które bytują na terenach otwartych, migrują natomiast z miejsc, które zarastają, np. drobnymi krzewami, trzciną, siewkami wierzb, olchami, brzozami.

Wykaszanie trzcin i krzewów sprzyja większej bioróżnorodności, chroni też tereny bagienne.
Tradycyjnego koszenia zaprzestano nad Biebrzą w latach 70-tych XX wieku wraz z mechanizacją rolnictwa, teraz to się zmienia.
Biebrzański Park Narodowy ma powierzchnię 59. tys. ha.

Zawody odbywają się w dwóch konkurencjach. W pierwszej uczestniczą profesjonalni kosiarze - rolnicy, w drugiej konkurencji (równorzędnej) o "wójtową osełkę" (kategoria dla VIP-ów) rywalizują kosiarze amatorzy- ci którzy odpowiadają za ochronę przyrody "zza biurek", czyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, dyrektorzy parków narodowych, prezesi funduszy wpierających przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, reprezentanci ekologicznych organizacji pozarządowych (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Podlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, WWF- Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody) oraz Bank Ochrony Środowiska S.A. (W tym roku BOŚ S.A. jest głównym sponsorem imprezy)
Ekipa z BOŚ S.A. wystąpi po raz drugi w biebrzańskim koszeniu. Ekipę z BOŚ S.A. poprowadzi Jerzy Witold Pietrewicz prezes zarządu Banku, dwukrotny zdobywca „Wójtowej Osełki”

- Biebrzańskie sianokosy świetnie wpisują się w misję ekologiczną Banku – podkreśla prezes Jerzy W. Pietrewicz. BOŚ S.A. jest jedynym bankiem w kraju (i w Europie), który zachowanie przyrody dla przyszłych pokoleń, zrównoważony rozwój wpisał w swoją statutową działalność, i z powodzeniem od 16 lat ją realizuje.

Największą zachętą dla rolników aby powrócili do tradycyjnego rolnictwa stały się unijne programy rolnośrodowiskowe. Rolnicy dostają z UE pieniądze za tradycyjne wykaszanie i tradycyjne gospodarowanie. Programy te stają się coraz bardziej popularne

_______________________________
Wspieranie działalności związanej z ekologią wyróżnia BOŚ S.A. spośród innych banków w Polsce i w Europie. W okresie 16 lat Bank Ochrony Środowiska S.A. udzielił ponad 40 tysięcy kredytów na finansowanie przedsięwzięć proekologicznych w kwocie prawie 8 mld zł. Wartość zadań zrealizowanych w ochronie środowiska przy udziale tych kredytów wyniosła ponad 30 mld zł. Dzięki tym kredytom powstało ponad 25 tys. inwestycji przyczyniających się do poprawy jakości wody, gleby, powietrza. Oferta produktów i usług Banku związanych z ekologią jest znacznie szersza. BOŚ S.A. chroni przyrodę proponując również produkty depozytowe – ekolokaty, od których Bank z własnych środków dokonuje odpisów na rzecz programu ochrony ginących gatunków zwierząt.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii