Dyskryminacja w świecie ptaków


Dyskryminacja w świecie ptaków: artykuł nr 4974

2007-09-05 22:48:19 Zoologia

Jak donosi najnowszy numer wiodącego magazynu ornitologicznego Ibis, w populacjach większości gatunków jest więcej samców niż samic. Odkrycie to oznacza, że liczba wielu zagrożonych wymarciem ptaków może być zawyżona, gdyż dotychczas przy jej obliczaniu brano pod uwagę przede wszystkim samce, zakładając, że proporcje w populacji wynoszą w przybliżeniu jeden do jednego.

Co więcej: wg doktora Paula Donalda z Królewskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków z Wielkiej Brytanii, im rzadszy gatunek, tym silniej stosunek między płciami przesunięty jest na korzyść samców. Nie ma jednoznacznego wytłumaczenia, dlaczego tak się dzieje – na etapie wykluwania się piskląt „chłopców i dziewczynek” jest mniej więcej po równo. W wielu przypadkach samice rozpraszają się na dużym obszarze, co naraża je na większe niebezpieczeństwo niż samce trzymające się blisko „domu”. Pewną rolę odgrywają również drapieżniki, zwłaszcza sztucznie wprowadzone (jak np. koty i szczury na wyspach pacyficznych), które chętniej niż na samce polują na wysiadujące jaja samice. Badania na niektórych gatunkach na Nowej Zelandii pokazały, że po wyeliminowaniu obcych drapieżników w populacjach powoli przywracany zostawał bardziej zrównoważony stosunek między płciami.

Praca autorów artykułu w Ibis będzie ważną wskazówką dla wszystkich naukowców zajmujących się ratowaniem zagrożonych wymarciem gatunków – jednoznacznie wskazuje, że dla powodzenia tej misji istotne jest ustalenie, czy w danej populacji samice nie są liczebnie dyskryminowane.

Więcej w wortalu www.birdlife.org

Antoni Marczewski
lider Warszawskie Grupy
Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii