UE musi rozwiązać problem nielegalnego wycinania drzew


UE musi rozwiązać problem nielegalnego wycinania drzew: artykuł nr 498

2005-04-03 02:14:24 Leśnictwo

Nielegalne wycinanie drzew jest powszechne w Bułgarii, Rumunii i na Słowacji - alarmuje światowy fundusz ochrony przyrody WWF (World Wildlife Fund). Sprawą powinna zająć się Unia Europejska, która do tej pory niewiele zrobiła, by temu procederowi zapobiegać - nawołuje WWF. W ostatnich dniach WWF przedstawił trzy odrębne raporty, poświęcone tej kwestii.

Zdaniem ekspertów Funduszu, nielegalne wycinanie drzew nie tylko wpływa na proporcje w europejskim handlu tymi zasobami, ale także sprawia, że giną rzadkie i cenne gatunki drzew, a społeczeństwo ponosi ekonomiczne straty.

WWF wezwała wszystkie europejskie instytucje, by zajęły się rosnącą groźbą dla lasów wynikającą z nielegalnego wyrębu, podkreślając, iż mimo że organizacje pozarządowe od dawna zwracały uwagę na ten palący problem, to Unia się nim nie zajęła.

"UE powinna pomagać nowym krajom w kształtowaniu takich warunków, które sprawią, że szkodzenie naturalnym zasobom stanie się nieopłacalne i coraz rzadsze" - uważa Duncan Pollard, szef Europejskiego Programu Lasu WWF.

Według WWF, w Bułgarii, Rumunii i na Słowacji łamie się prawo fałszując np. pozwolenia na wyrąb drzew. Rejestruje się wysokiej jakości drewno jako drewno niskiej jakości, by uniknąć opodatkowania. Nie podaje się prawdziwych rozmiarów wycinki, unika się kontroli i wycina drzewa na obszarach chronionych. Tak duża skala problemu wynika również z powszechnej korupcji i bardzo często z braku ludzkich i finansowych zasobów, by skutecznie temu przeciwdziałać. Ponadto służby leśne nie mają wystarczających bodźców, by dobrze zarządzać lasami - ocenia Fundusz.

euro.pap.com.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa