Spotkanie młodych zwolenników ochrony środowiska w Leverkusen


Spotkanie młodych zwolenników ochrony środowiska w Leverkusen: artykuł nr 4981

2007-09-07 17:38:34 Nauka w Polsce i na świecie

Ochrona klimatu, odnawialne źródła energii i nowoczesne technologie ochrony środowiska – to zagadnienia leżące w centrum Międzynarodowej Konferencji Młodych. Do 30 sierpnia, 180 młodych aktywistów ochrony środowiska w wieku od 15 do 24 lat z 85 krajów wymieniało idee na temat „Technologia w służbie środowiska” i gromadzić nowe doświadczenia. Szczyt młodych na temat ochrony środowiska po raz pierwszy zorganizowano w Europie Środkowej. Jego gospodarzem, w ramach współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP) jest firma Bayer AG.

Nowoczesna technologia odgrywa coraz ważniejszą rolę w rozwiązywaniu przyszłych problemów w zakresie ochrony środowiska. „Procesy technologiczne i przemysłowe w przeszłości wystarczająco często były przyczyną zniszczenia środowiska – i w dalszym ciągu przyczyniają się do niego. Jednocześnie trudno wyobrazić sobie ochronę środowiska bez innowacyjnych technologii", stwierdził Minister Ochrony Środowiska w rządzie niemieckim, Sigmar Gabriel w przemówieniu otwierającym konferencję. „Ludzie żyjący w zindustrializowanym świecie ponoszą szczególną odpowiedzialność za udostępnienie technologii i know-how dla celów ochrony środowiska. W ten sposób wszyscy odnosimy korzyści – nie tylko ekonomiczne."

Jürgen Rüttgers, Premier Północnej Nadrenii i Westfalii, podkreślił również decydującą rolę innowacji w unikaniu i rozwiązywaniu problemu zniszczenia środowiska naturalnego. „W związku z tym musimy promować rozwój technologiczny i łączyć wzrost gospodarczy ze skuteczną ochroną środowiska, nie tylko we własnym kraju, ale również na świecie.” Rüttgers przypomniał, że Północna Nadrenia i Westfalia jest pionierem w dziedzinie nowoczesnych technologii.

Achim Steiner, Dyrektor Wykonawczy UNEP wyraził życzenie, aby konferencja nie tylko umożliwiła zapoznanie się ze stanem ochrony środowiska, ale miała również efekt motywacyjny: „Mamy nadzieję, że dzięki dyskusjom w czasie tej konferencji, 180 młodych ludzi wróci do swoich społeczności i krajów, i stanie się centrum aktywności, a także zapewni innym motywację do wzięcia udziału w rozwiązywaniu problemów w zakresie ochrony środowiska.”

Werner Wenning, Prezes Zarządu Bayer, poruszył kwestię konfliktu pokoleń nawiązując do znaczenia konferencji młodych na temat ochrony środowiska: „Zabezpieczenie przyszłości nie może nie obejmować poważnego potraktowania obaw tych, którzy wkrótce będą musieli wziąć udział w podejmowaniu decyzji dotyczących naszej planety." Wenning podkreślił, że firma wspiera działalność UNEP dotyczącą młodych ludzi i ochrony środowiska, ponieważ zaangażowanie młodych na rzecz zrównoważonego rozwoju to ważna sprawa, a opinie młodych ludzi są godne uwzględnienia. Aby zapewnić kontynuowanie udanej współpracy pomiędzy Bayer a UNEP, Steiner i Wenning podpisali dzisiaj nową umowę o współpracy, obowiązującą przez następne trzy lata. Zgodnie z umową Bayer będzie wspierać UNEP własnymi programami i corocznymi płatnościami w kwocie 1,2 mln EUR.

W ramach toczącej się debaty o ochronie klimatu, która również jest elementem agendy konferencji, Werner Wenning ogłosił realizowany na poziomie grupy program, mający na celu dalsze zwiększenie wykorzystania energii w procesach produkcyjnych, a także ocenę dużych projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem aspektu ochrony klimatu. Bayer podąża w odpowiednim kierunku jeśli chodzi o redukcję emisji: „Postawiliśmy sobie cel polegający na redukcji bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych o 50% do 2010 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. Już osiągnęliśmy 46%." Poza tym firma prowadzi działania dotyczące rozwoju surowców odnawialnych, a także roślin zapewniających dobre plony nawet w warunkach ekstremalnych, takich jak wysokie temperatury i susze.

W przemówieniu nagranym na video, profesor Wangari Maathai, laureatka Nagrody Nobla i Wiceminister Ochrony Środowiska Kenii, zachęcała młodzież do nierezygnowania z aktywności w obszarze ochrony środowiska i walki o dopuszczenie do debaty politycznej. Uczestników konferencji za pośrednictwem video powitali również znany pianista chiński Lang Lang, słynny piłkarz Rudi Völler, a także niemiecka grupa popowa Silbermond.

W czasie warsztatów i sesji plenarnych uczestniczy będą omawiać najważniejsze globalne zagadnienia w zakresie ochrony środowiska, znaczenia odnawialnych źródeł energii, transfer technologii, a także agendę prac w dziedzinie ochrony w ich własnych krajach. Program obejmuje również wycieczki do modelowych projektów środowiskowych i zakładów w Niemczech, wizytę w zakładach ochrony środowiska przy fabrykach Bayer w Leverkusen i Dormagen, a także sadzenia drzew w ramach projektu UNEP „Rośliny dla planety: Kampania miliarda drzew” (Plant for the Planet. The Bilion Tree Campaign) UNEP. Innym elementem programu będzie prezentacja astronauty dr Gerharda Thiele, szefa Centrum Astronautycznego Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) z Kolonii.

Na koniec konferencji uczestnicy wybiorą spośród siebie przedstawicieli różnych regionów świata do Rady Doradczej Młodych Tunza, która będzie doradzać UNEP w zakresie zagadnień związanych z pracami na rzecz ochrony środowiska prowadzonymi przez młodych ludzi przez następne dwa lata.
UNEP wybrał 180 uczestników konferencji na podstawie 1.000 wniosków złożonych w ramach procedury wyboru prowadzonej w trybie online. Kandydaci zostali wyznaczeni przez organizacje lub szkoły, gdzie aktywnie uczestniczyli w projektach wspierających krajowe działania w zakresie ochrony środowiska. 85 krajów uczestniczących reprezentuje wszystkie sześć regionów świata (Amerykę Północną, Amerykę Łacińską i Karaiby, Europę, Afrykę, Azję Zachodnią i kraje Azji i Pacyfiku). UNEP zapewnił również równą reprezentację płci.

Słowo „Tunza”, które pojawia się w nazwie konferencji pochodzi z zachodnioafrykańskiego języka Kiswahili i oznacza: „traktować coś z troską i uczuciem”. Jest to również hasło programu UNEP dla młodzieży i dzieci. Centrala organizacji znajduje się w Nairobi w Kenii.

Dodatkowe informacje o konferencji i uczestnikach można uzyskać na stronie internetowej: www.tunza2007.unep.bayer.com

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z nauki w Polsce i na świecie