Białowieskie żubry i 100ha łąk


Białowieskie żubry i 100ha łąk: artykuł nr 50010

2014-04-27 20:27:51 Zoologia

Ok. 50 rolników podpisze z parkiem narodowym umowy, na podstawie których żubry żyjące w Puszczy Białowieskiej będą mogły bez przeszkód żerować na ich łąkach. Chodzi w sumie o 100 hektarów w gminach: Narewka, Dubicze Cerkiewne i Białowieża.

 Kierownik ośrodka hodowli żubra w Białowieskim Parku Narodowym Jerzy Dackiewicz powiedział we wtorek PAP, że zgłosiło się 77 rolników zainteresowanych kontraktacją ich łąk na potrzeby białowieskich żubrów.

 

Wybrano tereny ok. 50 właścicieli, biorąc pod uwagę przede wszystkim lokalizację, stan łąk i fakt, czy żubry rzeczywiście tam przychodzą. Umowy z rolnikami mają być podpisane do końca kwietnia - dodał Dackiewicz.

 

Zadaniem rolników będzie przygotowanie terenu (m.in. jego wyrównanie, uprzątnięcie siana z minionego roku, jeśli łąka była już wcześniej kontraktowana), by swobodnie mogły tam przebywać i żerować żubry. Rolnicy muszą też w ramach umów z parkiem przygotować na tych łąkach siano przed zimą. Zebrane w stogach, będzie bowiem zimowym pożywieniem żubrów.

 

Umowy kontraktacyjne będą obowiązywały do końca marca przyszłego roku. Stawka za hektar, to 2,4 tys. zł za cały okres umowy.

 

Tegoroczne dzierżawy są elementem projektu "Rozwój metapopulacji żubra w północno-wschodniej Polsce", który Białowieski Park Narodowy realizuje wspólnie z warszawską Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Pieniądze na cały projekt pochodzą z tzw. funduszy norweskich.

 

Finansowanie kontraktacji obejmuje lata 2014-2016. Umowy na kolejny rok będą zawierane wiosną 2015 roku.

 

Białowieskie stado żubrów jest największe w Polsce. Według stanu z dorocznego liczenia przeprowadzonego zimą, liczy 505 osobników.

 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii