Innowacje i nowe technologie w rolnictwie


Innowacje i nowe technologie w rolnictwie: artykuł nr 5017

2007-09-17 01:32:11 Biotechnologia

Bayer CropScience planuje jeszcze intensywniej wspierać swoimi badaniami potrzeby „nowej gospodarki rolnej”. „W przyszłości spodziewamy się wzrostu zapotrzebowania na produkty rolne, nie tylko ze względu na rosnący popyt w produkcji żywności, pasz i włókien naturalnych, lecz również dzięki zastosowaniu biopaliw” – powiedział Profesor Friedrich Berschauer, Prezes Zarządu Bayer CropScience AG, na Dorocznej Konferencji Prasowej firmy w Monheim.

Berschauer wyjaśnił, że ograniczona powierzchnia gruntów rolnych, zwiększenie  populacji na świecie oraz wpływ zmian klimatycznych stanowią  zagrożenie dla zasobów produktów rolnych, a także prowadzą
do wzrostu cen na towary rolne, spowodowanego ich niedoborem. Zjawisko to określił jako „cichą rewolucję w rolnictwie”. Bayer CropScience spodziewa się znacznego wzrostu wykorzystania surowców rolnych dla produkcji biopaliw, co okaże się korzystne zarówno
dla rynku nasion, jak i dla środków ochrony roślin. Zdaniem Profesora Berschauera, „innowacje i stały postęp technologiczny to jedyny sposób, aby poradzić sobie z tym wyzwaniem”.

Dlatego też do 2015 r. Bayer CropScience planuje zwiększyć swój roczny budżet na prace badawczo-rozwojowe do około 750 milionów euro (w 2006 r. wyniósł on 614 milionów euro). Badania firmy skupione są wokół tak obiecujących dziedzin, jak nowe technologie  ochrony roślin, poprawy kondycji roślin, jak również zoptymalizowania cech użytkowych roślin oraz nowych tendencji agronomicznych. Coraz więcej uwagi poświęca się również takim kwestiom, jak odporność na herbicydy i owady oraz wzrost plonowania roślin. Bayer CropScience pracuje ponadto nad nowymi metodami biotechnologicznymi, mającymi na celu uodpornienie roślin na niektóre szkodliwe czynniki, takie jak: upał, susza, niskie temperatury i zasolenie gleby. Przewiduje się, że pierwsze produkty opracowane w ramach tego programu badającego odporność na stres trafią na rynek w 2015 r.

„Jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie dotrzymać kroku przyszłym wymaganiom nowej gospodarki rolnej jedynie wtedy, gdy wykorzystamy wszystkie dostępne możliwości ochrony żbóż i zwiększenia plonów” – podkreślił Berschauer. „Wzrost wydajności, jaki będziemy musieli osiągnąć w rolnictwie w nadchodzących latach, możemy uzyskać tylko dzięki nowoczesnym sposobom ochrony roślin i nowym metodom hodowli i biotechnologii roślin”.

Obiecujący strumień nowych substancji czynnych i biotechnologii roślin

W 2000 r. firma Bayer CropScience uruchomiła nowatorski program mający na celu wprowadzenie na rynek do 2011 r. 26 nowych substancji czynnych. „Spodziewamy się, że substancje te osiągną wspólny szczytowy potencjał sprzedaży w wysokości około 2 miliardów euro” – powiedział Prezes Zarządu, podkreślając wpływ badań nad ochroną roślin na wartość dodaną firmy Bayer CropScience. Z ogólnej liczby 26 substancji czynnych 17 zostało wprowadzonych na rynek do końca 2006 r., osiągając w ostatnim roku sprzedaż w wysokości 1 miliarda euro.

W 2007 r. firma uzyskała rejestrację trzech nowych substancji czynnych na swoich głównych rynkach. Ponadto znajduje się ona w zaawansowanym stadium rozwoju dziesięciu  substancji i zaczęła prace badawcze nad kolejnymi dziewięcioma. Bayer CropScience w przyszłości nadal będzie wykorzystywać szereg nowych i obiecujących projektów badawczych. Obecnie firma zaczęła prowadzić badania nad 45 nowymi projektami.

Firma posiada ponadto sprawny potencjał badawczo-rozwojowy biotechnologii roślin
i nasiennictwa, na który aktualnie składa się z ponad 40 projektów wiodących . Jest tu sześć zaawansowanych projektów dotyczących odporności roślin uprawnych na herbicydy i owady. Rozpoczęcie ich wprowadzania do praktyki rolniczej przewidziane jest na 2010r. Co więcej, w ciągu następnych trzech lat planowane jest wprowadzenie trzech nowych cech odporności na herbicydy, a wśród nich takiej, która zapewnia odporność na herbicyd glifosat. „Jesteśmy pewni, że nasz  dział biotechnologiczny będzie głównym źródłem nowego impulsu dla rozwoju naszej działalności” – powiedział Berschauer.

Jatrofa – alternatywny materiał wsadowy do produkcji biopaliwa

W odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie całego świata na biopaliwo Bayer CropScience opracowuje metody wykorzystywania roślin, które do tej pory nie były stosowane w rolnictwie w charakterze wydajnego materiału surowcowego. Jedną z takich roślin jest jatrofa – oleisty krzew o niejadalnych owocach, który rośnie w przeważającej mierze na terenach suchych. Nasiona zawierają ponad 30% oleju, który może być używany do produkcji ekologicznego biodiesla, obniżającego emisję CO2. Zaletą jest fakt, że biodiesel może być wykorzystywany w wielu silnikach na całym świecie bez konieczności wprowadzania poważnych zmian technicznych. Jatrofę można uprawiać na glebie gorszej klasy w rejonach tropikalnych i podzwrotnikowych, innymi słowy – na glebie nie nadającej się do hodowli roślin jadalnych. „Mamy nadzieję, że nasze badania z tego zakresu w znacznym stopniu przyczynią się do rozwoju rynku biopaliw bezpiecznych dla środowiska” – powiedział Berschauer.

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii