Grzechotnik bardziej ludzki


Grzechotnik bardziej ludzki: artykuł nr 502

2005-04-03 23:44:11 Zoologia

Grzechotnik - ucieleśnienie ludzkich lęków przed gadami - jest bardziej ludzki niż gotowi byliby to przyznać ci, którzy chcą w nim widzieć wyłącznie zabójcę. Z badań przeprowadzonych w USA wynika, że grzechotnik Crotalus horridus tworzy rozbudowane więzi społeczne. Samice od chwili wyklucia się młodych wspólnie opiekują się potomstwem, wchodzą też w bliższe związki ze swoimi siostrami niż niespokrewnionymi przedstawicielkami tego gatunku.

 "Wydaje się, że węże te mają bogate życie społeczne, czego dotąd nie dostrzegano" - mówi autor badań, Rulon Clark z Cornell University.

Niedostrzeżone zdolności

Clark badał więzi tworzące się między 10 samicami grzechotnika Crotalus horridus, hodowanymi od urodzenia w laboratorium.

Zachowanie każdego węża rejestrowane było czterokrotnie w ciągu doby. Całe doświadczenie trwało dwa miesiące. Wydaje się, że węże te mają bogate życie społeczne, czego dotąd nie dostrzegano

Rulon Clark, Cornell University

Naukowiec odkrył, że samice z tego samego miotu trzymały się razem, na dystans trzymając niespokrewnione ze sobą grzechotniki - to dowód, że są one zdolne rozpoznawać krewniaków.

Grzechotniki wykazują też inne cechy zwierząt tworzących grupy rodzinne, jak grupowa obrona i macierzyńska obrona młodych.

Decyduje środowisko

Czynnik środowiska naturalnego mógł mieć wpływ na społeczne zachowanie grzechotników.

"Żyją one na Północy, gdzie potrzeba wyszukać odpowiednie miejsce na przetrwanie zimy" - mówi Clark.

"Kiedy znajdą dogodny kamienisty południowy stok, na którym będą się mogły wygrzewać w słońcu, czy chroniącą przed zimowym chłodem norę, pozostają im wierne przez resztę swojego życia" - dodaje naukowiec.

Clark mówi, że społeczne zachowania widać także u samców grzechotnika.

Dzieje się tak w określonych porach roku. Kiedy jednak samce zostają umieszczone obok siebie w laboratorium, stają się wobec siebie agresywne.

Opracowanie: hotnews
Źródło/autorstwo: BBC

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z zoologii