Wybory 2007 - Natura nie wybacza


Wybory 2007 - Natura nie wybacza: artykuł nr 5028

2007-09-20 14:36:30 Ekologia

Greenpeace rozpoczął dziś projekt o nazwie 'eko-sprawdzian', czyli sondaż skierowany do 14 głównych partii startujących w najbliższych wyborach. Organizacja rozesłała do ich przewodniczących ankietę złożoną z 10 pytań dotyczących najpilniejszych problemów ekologicznych Polski i świata, m.in.: zmian klimatu, źródeł energii, ochrony Bałtyku i zasobów wodnych. Greenpeace oczekuje na odpowiedzi do końca września. W ten sposób ekolodzy chcą przypomnieć politykom, że ochrona środowiska jest jednym z najważniejszych problemów społecznych, dlatego musi znaleźć się w ich programach wyborczych i podejmowanych w sejmie decyzjach.

'Polscy politycy zaprzątnięci są głównie obrzucaniem się błotem, zamiast zająć się naprawdę poważnymi problemami, które wymagają natychmiastowych działań. Do takich należy ochrona środowiska. Dla stale rosnącej grupy obywateli nie są ważne personalne przepychanki między partiami, ale to, co te partie mają do powiedzenia na przykład w sprawie polskiej polityki energetycznej, doliny Rospudy czy ochrony Bałtyku. Ekologia wpływa na gospodarkę i bezpieczeństwo, więc zaniechania w tej dziedzinie to działanie na szkodę nas wszystkich' - powiedział Maciej Muskat, dyrektor Greenpeace Polska.

Greenpeace podkreśla, że kwestie ekologiczne stają się szczególnie aktualne w kontekście obserwowanych już, także w Polsce, zmian klimatu. Zdaniem większości naukowców i organizacji ekologicznych są one w tej chwili największym wyzwaniem i zagrożeniem dla naszej cywilizacji. Wzrost globalnej temperatury wywołuje coraz częściej ekstremalne zjawiska pogodowe: susze, powodzie, huraganowe wiatry, gwałtowne ulewy. Jeśli wszystkie kraje nie ograniczą swoich emisji gazów cieplarnianych natura nam tego nie wybaczy i świat zmagać się będzie z katastrofalnymi skutkami w postaci klęsk żywiołowych, destabilizacji gospodarczej i wielkich migracji. Konsekwencje te dotyczyć będą wszystkich ludzi, także mieszkańców Polski.

Tymczasem nasz kraj jest 'hamulcowym' Unii Europejskiej, który przeciwstawia się zdecydowanemu ograniczaniu emisji dwutlenku węgla. Polska, poprzez zdominowaną przez węgiel energetykę, jest w pierwszej dwudziestce emitentów CO2, a więc walnie przyczynia się do ocieplania klimatu [1]. Co więcej, proponowana obecnie przez rząd polityka energetyczna państwa przewiduje utrzymanie dominacji węgla i dalszy wzrost zużycia energii.

'To jest ostatni moment, by skutecznie ograniczyć globalne ocieplenie. Ta kwestia jest tak ważna, że powinna łączyć polityków ponad podziałami. Wszystkie partie muszą zadbać o to, by Polska prowadziła odpowiedzialną politykę energetyczną. Chcemy przyczynić się do tego, by w następnej kadencji w sejmie znaleźli ludzie, którzy potraktują poważnie kwestie ekologiczne. Od tego zależy przyszłość nas wszystkich. Polityków wzywamy, by zobowiązali się dbać o środowisko, a obywateli, aby przed pójściem do urny sprawdzili te zobowiązania, a potem rozliczyli z nich polityków.' – dodał Muskat.

[1] Według International Energy Agency. Key World Energy Statistics 2006)

Greenpeace Polska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii