Finansowanie projektów wdrożeniowych na wczesnym etapie ich komercjalizacji szansą na rozwój polskiej biotechnologii


Finansowanie projektów wdrożeniowych na wczesnym etapie ich komercjalizacji szansą na rozwój polskiej biotechnologii: artykuł nr 5055

2007-09-25 16:00:31 Biotechnologia

Fundusz kapitału zalążkowego BIB Seed Capital, inwestujący w biotechnologiczne projekty wdrożeniowe, został sponsorem Największych Targów Biotechnologii i Biobiznesu w Europie Środkowej – Bio-Forum VII. BIB Seed Capital sp.zo.o. – Fundusz Kapitału Zalążkowego, którego celem jest zbudowanie efektywnego modelu współpracy pomiędzy sferą nauki a sferą biznesową, inwestuje w firmy na wczesnych etapach rozwoju (seed i start’up). BIB Seed Capital inwestuje szczególnie w dziedzinie biotechnologii i biologii molekularnej, chemii farmaceutycznej oraz innych projektów interdyscyplinarnych. Celem działalności Funduszu jest komercyjne wykorzystanie osiągnięć naukowych i technologicznych polskich naukowców, promując transfer technologii z polskich jednostek naukowych do małych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce.

Nasz Fundusz pozyskuje projekty m.in. poprzez aktywne monitorowanie środowisk naukowych, tworzących projekty R&D – powiedział Marcin Hoffman, prezes Zarządu BIB Seed Capital sp. z o.o. - Dzięki temu, że Bio-Forum gromadzi imponującą liczbę aplikacyjnych projektów, stanowi idealną platformę do nawiązywania kontaktów z ich liderami i podjęcia współpracy biznesowej, która doprowadzi do wdrożenia innowacyjnych produktów na rynek.”

Targi Bio-Forum VII, które od 7 lat stanowią platformę dla transferu technologii oraz współpracy nauki i biobiznesu, odbędą się w Łodzi w dniach 15-17 maja 2008r.

Bio-Forum VII – to największe środkowoeuropejskie Targi Biotechnologii i Biobiznesu, prezentujące nagromadzenie aplikacyjnych projektów z biosektora Polski, Czech, Węgier, Łotwy, Litwy oraz Estonii, dlatego już obecnie impreza pozycjonowana jest pomiędzy BioConvention

(San Diego, USA) a Biotechniką (Hannover, Niemcy) Charakterystyczną cechą Bio-Forum jest unikalna, targowa formuła, która pozwala na bezpośredni kontakt naukowców z przedstawicielami przemysłu. Impreza kojarzona jest przede wszystkim z innowacyjnym biobiznesem opartym na osiągnięciach naukowych.

Dodatkowe informacje dotyczące Największych Targów Biotechnologii i Biobiznesu Krajów Europy Środkowej, Bio-Forum VII, znajdą Państwo na stronie internetowej – www.bioforum.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z bitechnologii