Pierwsze Regionalne Forum Energetyczne


Pierwsze Regionalne Forum Energetyczne: artykuł nr 5096

2007-10-10 18:29:36 Ekologia

Firma GE wraz z sześcioma Amerykańskimi Izbami Handlowymi (AmCham) z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w tym z Węgier, Czech, Polski, Słowacji, Ukrainy, a także AmCham EU wspierane przez CEU Business School oraz Regional Environment Center podjęła współpracę w celu organizacji Pierwszego Regionalnego Forum Energetycznego, które odbędzie się w Budapeszcie w dniach 11 i 12 października, 2007 r. Firma GE, która zatrudnia w Europie Środkowej i Wschodniej ponad 25 tys. pracowników, kontynuuje zapoczątkowany w zeszłym roku w Warszawie Dialog Społeczny, który ma zachęcić do stworzenia ujednoliconej strategii energetycznej dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

W dyskusji w ramach Forum udział weźmie ponad 200 uczestników, m.in. przedstawiciele takich firm jak E.ON, Gazprom i Mol; twórcy polityki energetycznej
z regionu, Unii Europejskiej i USA; dyrektorzy generalni i menedżerowie globalnych firm branży energetycznej, przedstawiciele sektora akademickiego oraz organizacji pozarządowych, a także międzynarodowe i lokalne media. Potrzeba traktowania wyzwań energetycznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w sposób ujednolicony, a nie na poziomie poszczególnych krajów tworzących własne strategie, będzie tematem szeregu dyskusji panelowych, przemówień i debat.

Kontynuując pierwsze, niezwykle udane spotkanie regionalne z cyklu Dialog Społeczny, które odbyło się w zeszłym roku w Warszawie pod hasłem „Globalne wyzwania, megatrendy i regionalne odpowiedzi”, firma GE zaprosiła do współpracy sześć Amerykańskich Izb Handlowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Zeszłoroczny dialog doprowadził do wspólnej konkluzji, iż najważniejszym wyzwaniem dla naszego regionu jest energia - w tym jej źródła, finansowanie i efektywne wykorzystanie. Europa Środkowo-Wschodnia jako region musi obecnie zmierzyć się z wyzwaniami energetycznymi związanymi ze zrównoważonym rozwojem oraz odnawialnymi źródłami energii. Jednym z problemów jest nieefektywne wykorzystanie energii w porównaniu do innych obszarów Europy (zob. tabela). Pomimo to, nasz region wciąż podchodzi do tej sytuacji w sposób zdecentralizowany i fragmentaryczny, nie zwracając szczególnej uwagi na spójność stanowiska na poziomie regionalnym.

„Jako obywatel Europy Środkowej miałem jakiś czas temu nadzieję na współpracę regionalną, jednak jak dotąd trudno mówić tutaj o zauważalnych sukcesach. Kraje wolą spoglądać w stronę Brukseli lub Waszyngtonu w poszukiwaniu rozwiązań swoich lokalnych problemów gospodarczych, choć przecież jest bardzo możliwe,
że konkretne odpowiedzi dostępne są na wyciągnięcie ręki w sąsiadującym państwie. Dlatego właśnie Forum zgromadzi po raz pierwszy najważniejszych przedstawicieli sektora energetycznego z naszego regionu – chcemy uczyć się od globalnych graczy, dzielić najlepszymi praktykami i odkryć, co możemy zrobić wspólnie.”- powiedział Lesław Kuzaj, Dyrektor Regionalny GE w Europie Środkowej.

Wraz z rozwojem ekonomicznym i gospodarczym wielu krajów, kwestia produkcji i zużycia energii staje się wyzwaniem oraz bardziej globalnym. Biorąc pod uwagę tempo rozwoju rynku energetycznego, tworzone są nowe technologie i rozwiązania oferujące istotne korzyści, które powinny zostać wykorzystane w celu poprawy działalności operacyjnej i wsparcia obecnego wzrostu.

„W mojej opinii sukcesem byłoby, gdyby dyskusja na temat wyzwań związanych
z zarządzaniem globalnym zasobem strategicznym – energią – w każdym kraju
i na poziomie regionalnym była kontynuowana także po konferencji.” – dodał Lesław Kuzaj.

„Zmiany klimatu i globalne ocieplenie stały się ostatnio jednymi z najpoważniejszych kwestii. MOL, jako firma odpowiedzialna społecznie jest zaangażowany w stabilny rozwój, akceptuje a także wspiera inicjatywy mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych. Jednocześnie MOL podjął zaawansowane działania mające na celu proaktywne wspieranie czystszej produkcji olejów i paliw, a także jest aktywny
w obszarze rozwoju biopaliw drugiej generacji. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z faktu, iż liberalny i konkurencyjny rynek przyczyni się do równego traktowania. Udział w tej interesującej dyskusji, jaką jest Regionalne Forum Energetyczne pozwoli nam przyjrzeć się kluczowym kwestiom związanym z energią w naszym regionie.” - powiedział György Mosonyi, GCEO firmy MOL, jednego z partnerów Forum.

Wszystkie kraje w Europie Środkowo-Wschodniej mają wspólne doświadczenia historyczne, kulturowe i gospodarcze. Te podobieństwa mogą stać się platformą pozwalającą odpowiedzieć na potrzeby związane z unowocześnieniem infrastruktury, która wypada niekorzystnie zarówno pod względem technologicznym, jak i efektywności energetycznej w porównaniu z pozostałymi krajami Europy.

„Obecne Forum powinno być pierwszym z szeregu spotkań, w ramach których rozmawiać będziemy o wyzwaniach energetycznych w kontekście transgranicznym
i wielosektorowym. Wspólnie z naszymi partnerami uczestniczącym w organizacji spotkania, jesteśmy przekonani, że pierwsze Regionalne Forum Energetyczne stanie się miejscem, gdzie wszyscy zaangażowani będą mogli omówić różne tematy związane z energetyką i zapoczątkować bardziej ujednolicone, zespołowe podejście do problemów energetycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Pozwoliłoby to nam sformułować wspólną wizję na przyszłość.” – powiedział Roman Rewald, prezes AmCham Polska.

Więcej informacji na temat Pierwszego Regionalnego Forum Energetycznego, w tym szczegóły dotyczące programu i rejestracji, znaleźć można na stronie http://www.amcham.hu/energy
 

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii