GREENPEACE: Stanowisko w sprawie przyznania Pokojowej Nagrody Nobla


GREENPEACE: Stanowisko w sprawie przyznania Pokojowej Nagrody Nobla: artykuł nr 5103

2007-10-12 13:40:55 Ekologia

Greenpeace Polska z radością przyjmuje wiadomość, że Al Gore i Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu przy ONZ (IPCC) otrzymali Pokojową Nagrodę Nobla. To dowód na to, że świat coraz wyraźniej zdaje sobie sprawę, że zmiany klimatyczne i związane z nimi konsekwencje to jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi ludzkość.

Ogromnie ważny jest fakt, że jest to Nobel Pokojowy. Greenpeace, inne organizacje ekologiczne i wielu naukowców od dawna ostrzegają, że ocieplenie klimatu może spowodować tak katastrofalne skutki (w postaci powodzi, huraganów, suszy braku wody pitnej, wywołania fali uchodźców itp.), że będzie to miało wpływ na stabilność gospodarczą i polityczną świata. Teraz Komitet Noblowski jednoznacznie uznał, że skutki te mogą nawet zagrażać pokojowi na świecie.

IPCC, który od prawie 20 lat dokumentuje zmiany klimatyczne i wpływ, jaki wywiera na nie działalność człowieka, w pełni zasługuje na tę prestiżową nagrodę. Jego raporty przyczyniły się do uzyskania konsensusu w świecie naukowym i stały się argumentem, skłaniającym polityków do działania. Również Al Gore ma niepodważalne zasługi w popularyzowaniu wiedzy na temat zagrożeń związanych z ociepleniem klimatu. Jego działania zwiększyły świadomość tego problemu wśród sceptyków, w szczególności w Stanach Zjednoczonych.

Kolosalne znaczenie ma fakt, że decyzja Komitetu Noblowskiego następuje zaledwie na kilka tygodni przed rozpoczęciem kluczowych negocjacji międzynarodowych na temat warunków przedłużenia Protokołu z Kyoto, a konkretnie jego zobowiązań do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Greenpeace ma nadzieję, że decyzja ta zmobilizuje światowych przywódców do podjęcia rozsądnych decyzji w czasie negocjacji klimatycznych na Bali w grudniu tego roku i że zakończą się one sukcesem.

W świetle decyzji Komitetu niedopuszczalne jest dalsze ignorowanie problemu zmian klimatu przez polski rząd. Prowadzona przez Polskę polityka energetyczna jest zaprzeczeniem wyzwania, jakim jest zahamowanie globalnego ocieplenia, a zaproponowany nowy projekt polityki jedynie utrwala złe tendencje - przewiduje jeszcze większą emisję gazów cieplarnianych.


Greenpeace Polska

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii