Zepsute komputery i lodówki są dużym zagrożeniem dla środowiska


Zepsute komputery i lodówki są dużym zagrożeniem dla środowiska: artykuł nr 513

2005-04-07 00:48:43 Ochrona środowiska

Odpady elektroniczne, takie jak zepsute komputery lub stare lodówki, są groźne dla środowiska. Debatę na temat utylizacji tego typu śmieci zorganizował w środę miesięcznik "Ekopartner" w ramach akcji "3xE Europa- Ekologia-Edukacja". Akcja ta trwa od września 2004 do czerwca 2005 r. Jej celem jest edukacja ekologiczna oraz popularyzacja postaw aktywnego działania na rzecz środowiska.

PRODUKTY BIAŁE, CZARNE I SZARE

Odpady elektryczne i elektroniczne często dzieli się na trzy grupy.

Pierwszą są tzw. produkty białe, czyli sprzęt AGD. Druga to sprzęt RTV, czyli tzw. produkty brązowe. Trzecią - "produkty szare", czyli urządzenia biurowe i inne elektroniczne, jak np. telefony komórkowe, faksy, komputery, kopiarki, aparaty cyfrowe.

Urządzenia elektryczne utylizuje się na różne sposoby. Można odzyskać całe urządzenie, naprawić je i powtórnie sprzedać, można rozebrać i wykorzystać sprawne części lub też rozmontować urządzenie całkowicie, przetworzyć wszystkie jego elementy i zużyć ponownie jako surowiec.

Przetwarzanie podobnych urządzeń jest skomplikowane, ponieważ zbudowane są one z materiałów różnego typu. Telewizor np. może być zrobiony z tworzyw sztucznych, szkła i kilku rodzajów metalu. Zanim zacznie się recycling, trzeba te materiały od siebie oddzielić.

Innym problemem są zawarte w urządzeniach mechanicznych szkodliwe chemikalia, jak gaz chłodzący w lodówkach lub zamrażarkach. Przed przetworzeniem części lodówki trzeba unieszkodliwić gaz.

ZA SŁABA INFRASTRUKTURA

W naszym kraju nie ma jeszcze odpowiedniej infrastruktury, która pozwoliłaby utylizować większość wyrzucanych obecnie na wysypiska zużytych urządzeń elektronicznych.

W Polsce, według danych miesięcznika "Ekopartner", są 54 kompostownie odpadów, 52 sortownie odpadów i 20 innych instalacji do unieszkodliwiania odpadów, w tym spalarnia i instalacja do termicznego unieszkodliwiania odpadów.

Działają również przedsiębiorstwa, zajmujące się przetwarzaniem zużytych opakowań. Przetwórstwo stłuczki szklanej prowadzi 14 hut szkła. Przerobem makulatury z opakowań papierowych i tektury zajmuje się 7 zakładów papierniczych. Złom stalowy przerabia 7 hut, a odpady aluminiowe przetwarzają dwa zakłady. Przerabianiem odpadów z tworzyw sztucznych zajmuje się ok. 200 przedsiębiorstw.

Środowa debata poświęcona jest zagrożeniom, jakie odpady elektroniczne stwarzają dla środowiska naturalnego, sposobom ich utylizacji i przepisom prawnym, które regulują tę kwestię w Unii Europejskiej.

Dzięki uprzejmości: PAP - Nauka w Polsce, Urszula Jabłońska

6 kwietnia 2005

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ochrony środowiska