Triploidalne skrzypy w Europie Środkowej


Triploidalne skrzypy w Europie Środkowej: artykuł nr 514

2005-04-07 00:50:11 Botanika

Wszystkie skrzypy Equisetum są podobne pod względem cytologicznym, zawierają taką samą haploidalną liczbę chromosomów - 108. Sporofity wszystkich dotychczas znanych gatunków i ich mieszańców zawierały 2n = 216 chromosomów. Niemieccy botanicy podczas badań systematycznych nad podrodzajem Hippochaete odkryli pojawiające się w naturze okazy triploidalnych skrzypów (2n = 324).

Niezwykła liczba chromosomów stwierdzona została u trzech taksonów mieszańcowych, których gatunkami rodzicielskimi były: E. hyemale, E. variegatum, E. ramosissimum. Powstawały one w wyniku wstecznego krzyżowania gametofitu wyrosłego z niezredukowanej diplospory mieszańcowego pochodzenia z którymś z rodziców lub z kolejnym, trzecim gatunkiem z wyżej wymienionej grupy.

>> Triploidy in Equisetum subgenus Hippochaete (Equisetaceae, Pteridophyta) (Annals of Botany 95, 5). >> www.lonicera.hg.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z botaniki