Gminy wzorem dla mieszkańców


Gminy wzorem dla mieszkańców: artykuł nr 5144

2007-10-29 11:24:34 Ekologia

Podpisaniem Apelu Krakowskiego zakończyło się w czwartek 25 października IV Forum BISE Gminy wzorem dla mieszkańców. Przez dwa dni o zrównoważonej polityce energetycznej rozmawiali przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, agencji energetycznych i europejskich banków.

Podczas krakowskiego Forum BISE omówiono programy operacyjne okresu programowania 2007-2013 w nowych krajach członkowskich UE, projekty dotyczące zrównoważonej lokalnej polityki energetycznej, realizowane także w gminach polskich oraz wzorcowe przykłady partnerstwa publiczno-prywatnego. Na zakończenie, Zastępca Prezydenta Krakowa Wiesław Starowicz oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cities” podpisali „Apel Krakowski” o podjęcie działań na rzecz powstrzymania globalnego ocieplenia oraz realizację programów w zakresie ochrony klimatu.

Miasto Kraków

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ekologii