Polskie Noble 2007


Polskie Noble 2007: artykuł nr 5146

2007-10-30 13:22:48 Ciekawostki

Prof. Karol Modzelewski, prof. Włodzimierz Krzyżosiak, doc. dr hab. Andrzej Sobolewski i prof. Andrzej Nowicki zostali tegorocznymi laureatami nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), nazywanej potocznie "polskim noblem" - ogłoszono na konferencji prasowej w Warszawie. Przyznane już po raz 16. nagrody FNP mają opinię najpoważniejszej nagrody naukowej w Polsce. Trafiają one do polskich uczonych za osiągnięcia i odkrycia z ostatnich czterech lat, stanowiące istotny wkład w życie duchowe i postęp cywilizacyjny naszego kraju oraz zapewniające Polsce miejsce w nauce światowej.

Nagrody przyznaje się w czterech dziedzinach. W dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych fundacja wskazała na prof. Karola Modzelewskiego z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego za "badania nad historią powstawania tożsamości europejskiej, odkrywające znaczenie tradycji przedchrześcijańskiej i wielokulturowej dla współczesnego pojęcia Europy, przedstawione w dziele +Barbarzyńska Europa+".

W dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych laureatem nagrody FNP został prof. Włodzimierz Krzyżosiak z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu za "odkrycie mechanizmu selektywnego wyciszania informacji genetycznej, mogącej prowadzić do chorób neurodegeneracyjnych".

W przyszłości wyniki jego badań mogą się przyczynić do opóźniania lub wręcz leczenia chorób takich, jak choroba Huntingtona, atoksja czy łamliwość chromosomu X - podkreślał na konferencji prezes FNP, prof. Maciej Żylicz.

Doc. dr hab. Andrzej Sobolewski z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie został laureatem nagrody w dziedzinie nauk ścisłych. Doceniono fakt, że wyjaśnił on "fotostabilność materii biologicznej przez odkrycie nowego mechanizmu dezaktywacji bezpromienistej elektronowo wzbudzonych stanów DNA i białek". Jego badania mogą mieć znaczenie dla nauki o początkach życia na Ziemi - powiedział wiceprzewodniczący rady FNP, prof. Kazimierz Stępień, ogłaszając nazwisko laureata.

W dziedzinie nauk technicznych zwyciężył prof. Andrzej Nowicki z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie za "opracowanie podstaw teoretycznych i wdrożenie do produkcji ultrasonografów z obrazowaniem kolorowym przepływu krwi". Osiągnięcie prof. Nowickiego jest wykorzystywane w aparaturze medycznej produkowanej w Polsce i eksportowanej.

W tym roku wartość nagrody wynosi 200 tys zł (brutto). Uroczystość wręczenia dyplomów i statuetek nagrody odbędzie się 7 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek