Przyszłość recyklingu opakowań w kraju. Raport ACNielsen


Przyszłość recyklingu opakowań w kraju. Raport ACNielsen: artykuł nr 515

2005-04-08 16:01:47 Ochrona środowiska

ACNielsen, na zlecenie organizacji odzysku PSR SA, przygotował raport: „Rynek recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych w latach 2004-2008 - tendencje i perspektywy rozwoju”. W świetle zmian zachodzących na rynku recyklingu opakowań w Polsce przez ostatnie trzy lata, a także w kontekście gwałtownie rosnących poziomów recyklingu i odzysku opakowań w najbliższych latach, uznaliśmy za konieczne przygotowanie profesjonalnego raportu, który pokazuje jak ważną kwestią są inwestycje w infrastrukturę i zaplecze recyklingu opakowań oraz w selektywna zbiórkę odpadów w gospodarstwach domowych.

Raport bardzo wyraźnie pokazuje zasadnicze zmiany na rynku, jakie mogą przynieść 3 kolejne lata. W ten sposób pokazujemy przedsiębiorcom informacje na temat rozwoju sytuacji w kolejnych latach tak, aby mogli się oni na nią odpowiednio przygotować. Ponadto, naszą intencją jest zmobilizowanie decydentów do jak najszybszego wdrażania zmian prawa i zasad kontroli, w celu zwiększania możliwości zbierania odpadów koniecznych do wypełnienia obowiązków przedsiębiorców w roku 2007 i w latach następnych. Jeśli tak się nie stanie, to przedsiębiorcy, a w ostatecznej konsekwencji konsumenci, zapłacą znacznie wyższe koszty za brak realizacji zobowiązań dotyczących odzysku odpadów opakowaniowych w skali całego kraju.Co nie mniej ważne, jeśli nie zwiększone zostaną nakłady na selektywna zbiórkę odpadów, to środowisko dalej będzie obciążane górami śmieci z naszych domów, i to w sytuacji, w której można by objąć selektywną zbiórką większość gospodarstw domowych w Polsce, dzięki działającemu od 3 lat systemowi.

ACNielsen zbadał rynek recyklingu opakowań w Polsce i w ten sposób starał się odpowiedzieć na pytanie: jak może wyglądać przyszłość recyklingu opakowań w kraju? W toku badania przeprowadzono szereg wywiadów zarówno z przedsiębiorcami jak i przedstawicielami branży odzysku. ACNielsen ocenia, że przed rynkiem stoi więcej zagrożeń niż szans.

Cały raport: http://www.psr.pl

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ochrony środowiska