Rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne


Rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne: artykuł nr 5163

2007-11-05 13:32:15 Ciekawostki

Informujemy, że 7 listopada 2007 r. wejdzie w życie rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne (Dz.U. Nr 195. poz.1407). Rozporządzenie określa kryteria i sposób przyznawania i finansowania, ustanawianych przez ministra właściwego do spraw nauki, nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne.

Tekst rozporządzenia: bip.nauka.gov.pl (Dz.U. Nr 195. poz.1407)

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek