Konferencja: Kliniczne zastosowania preparatu grasiczopochodnego TFX


Konferencja: Kliniczne zastosowania preparatu grasiczopochodnego TFX: artykuł nr 5178

2007-11-12 03:22:13 Medycyna

Konferencja stanowi inaugurację obchodów stulecia urodzin prof. Juliana Aleksandrowicza i odbędzie się pod hasłem: Kliniczne zastosowania preparatu grasiczopochodnego TFX. Aktualny stań badań; w stulecie urodzin prof. Juliana Aleksandrowicza oraz 20 lat badań nad polskim preparatem grasiczopochodnym TFX. Celem konferencji jest zapoznanie lekarzy z z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie zastosowań terapeutycznych preparatów grasiczopochodnych oraz z aktualnymi badaniami klinicznymi związanymi z tym zagadnieniem, jak również z mechanizmami działania peptydów grasiczopochodnych, stanowiących różne formy tymozyny.

PROGRAM KONFERENCJI

9.00 – 10.00 rejestracja uczestników, powitanie i poczęstunek

10.00 – 10.15 dr Jan Czarnecki – Finepharm Jelenia Góra
„Historia odkrycia polskiego preparatu grasiczopochodnego TFX”

10.15 – 10.45 prof. dr hab. med. Aleksander Skotnicki - Klinika Hematologii Collegium Medicum Uniwesytetu Jagiellońskiego w Krakowie
„Dotychczasowe badania kliniczne preparatu TFX”

10.45 – 11.20 prof. dr hab.med. Marek Dąbrowski – Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im.gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie
„Mechanizmy działania TFX”

11.20 – 11.50 dr hab. Anna Stasiak – Barmuta - Akademia Medyczna w Białymstoku
„Hormony grasicy w terapii pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności”

11.50 – 12.10 przerwa kawowa

12.10 – 12.40 prof. dr hab.med. Jacek R. Juszczyk – Akademia Medyczna w Poznaniu
„Rola TFX w leczeniu przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby”

12.40 – 13.10 prof. dr hab.n.med. Roman Mazur – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
„Wyniki tymoterapii w leczeniu chorób nerwowych”

13.10 – 14.10 Panel dyskusyjny
wystąpienia: dr med. Wanda Stankiewicz - Szymczak
dr hab. n.med. Maciej Jabłkowski
dr med. Waldemar Wroński

14.10 – 15.10 obiad z możliwością dyskusji

 

MIEJSCE, DATA

Kraków
ul. Św. Anny 12, Polska
29 listopada 2007 r.
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Aula Nowodworskiego w godz. 9.00 – 15.10

 

REJESTRACJA

Rejestracja uczestników do dnia 15.11.2007 r.
telefon: 0124202032
faks: 0124202031
mail: langus@langsteiner.eu

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z medycyny