Parki Narodowe zyskają nowych dyrektorów


Parki Narodowe zyskają nowych dyrektorów: artykuł nr 519

2005-04-08 16:29:08 Leśnictwo

4 kwietnia rozpoczęły się konkursy na stanowiska dyrektorów parków narodowych: Bieszczadzkiego PN, Narwiańskiego PN, Pienińskiego PN, Wigierskiego PN oraz PN "Bory Tucholskie" i PN "Ujście Warty" . Do 30 kwietnia 2004 roku dyrektorzy parków narodowych byli powoływani przez Ministra Środowiska, po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Zgodnie z nową ustawą o ochronie przyrody, dyrektorów parków narodowych powołuje Minister Środowiska - spośród kandydatów wyłonionych w konkursie. Kadencja dyrektorów parków narodowych trwa pięć lat.

Przepisy te reguluje artykuł 101 ustawy i wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora parku narodowego (z 7 września 2004 r.).
Zielona Brama

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z leśnictwa