Nagrody Wydziału Nauk Biologicznych PAN za rok 2007


Nagrody Wydziału Nauk Biologicznych PAN za rok 2007: artykuł nr 5219

2007-11-27 14:55:43 Ciekawostki

Zespół naukowo-badawczy z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie, prowadzący badania nad mechanizmami starzenia i śmierci komórek, otrzymał nagrodę Wydziału Nauk Biologicznych PAN za rok 2007. Wręczenie nagrody odbyło się w Warszawie. Wyróżnienie przyznano naukowcom z Instytutu prowadzącym badania nad rolą mitochondriów w regulacji metabolizmu komórek prawidłowych i patologicznych.

Nagrodę przyznano zespołowi z Pracowni Molekularnych Podstaw Starzenia w składzie prof. Ewa Sikora, dr Katarzyna Piwocka, dr Adriana Magalska, dr Grażyna Mosieniak, dr Agnieszka Brzezińska, dr Anna Bielak-Żmijewska, mgr Kamila Wolaninái mgr Małgorzata Śliwińskaáza cykl prac pt. "Molekularne mechanizmy starzenia i śmierci komórek".

Głównym obszarem zainteresowań naukowców jest związek pomiędzy procesami starzenia i nowotworzenia na poziomie komórki i organizmu, zagadnienia związane z biogerontologią i biologią nowotworów oraz molekularne mechanizmy regulujące proliferację, śmierć komórkową i proces starzenia komórek.

"W nagrodzonym cyklu prac wykazaliśmy, ze komórki traktowane naturalnym związkiem pochodzenia roślinnego, kurkuminą, wchodzą w nietypowa śmierć. Badaliśmy mechanizmy tej śmierci komórek. Kurkumina uważana była za związek, który działa specyficzne tylko na komórki nowotworowe. Wyniki naszych badaniach pokazały, że kurkumina powoduje również śmierć prawidłowych komórek" - powiedziała prof. E. Sikora, charakteryzując nagrodzone prace badawcze.

"Drugi cykl badań dotyczył podziału komórek układu odpornościowego w procesie starzenia. Wykazaliśmy, że populacja tych komórki nawet u osób stuletnich wykazuje bardzo intensywne podziały" - dodała.

Badania nagrodzonego zespołu wpisują się w ogólnoświatowe zainteresowanie wpływu kurkuminy na mnożenie się komórek. "Kurkumina, pochodząca z ostryżu zwanego też kurkumą, jest substancją używaną w tradycyjnej medycynie ludowej. Stosowana była jako środek przeciwzapalny i ułatwiający gojenie ran - wyjaśniły badaczki. - Aktualnie stała się interesująca ze względu na swoje działanie przeciwnowotworowe, poprzez hamowanie proliferacji komórek nowotworowych".

Naukowcom udało się wykazać, że substancja indukuje śmierć komórek nowotworowych oraz działa na komórki charakteryzujące się fenotypem lekooporności. "Ze względu na tej jej właściwości rozpoczęto już badania przedkliniczne w terapii nowotworowej - powiedziały badaczki. - Jednak barierą przed wprowadzeniem substancji do leczenia jest wciąż nie w pełni poznane spektrum jej działania."

Wyróżnienie Wydziału Nauk Biologicznych PAN otrzymał zespół naukowców w składzie mgr inż. Wojciech Brutkowski, prof. Jerzy Duszyński, mgr inż. Rafał Kozieł, dr Joanna Szczepanowska, dr Mariusz R. Więckowski oraz doc. dr hab. Krzysztof Zabłocki za cykl prac dotyczących roli mitochondriów w regulacji metabolizmu komórek prawidłowych i patologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem homeostazy wapniowej i procesu apoptozy.

"Nasze badania dotyczą homeostazy wapniowej w komórkach niepobudliwych, głównie w limfocytach. Homeostaza ta jest o tyle istotna, że trudno znaleźć cykl komórkowy, który zachodziłby w pełni niezależnie od przepływu jonów wapnia. Sygnały wapniowe są bardzo precyzyjnie modulowane" - mówił doc K. Zabłocki opowiadając o wyróżnionych badaniach.

Naukowcy skoncentrowali się nad badaniem mitochondriów jako modulatorów w regulacji wapniowej. Podejście to pozwoli rozważać rolę mitochondriów w regulacji odpowiedzi odpornościowej.

Dzięki uprzejmości: PAP Nauka w Polsce

Następna strona

Poprzednia strona

Wybrane wiadomości z ciekawostek